Föreningens olika avtal - styrelsens ansvar

Kursnummer: 
3
Tips hur styrelsen kan tänka kring avtal

Det finns många olika typer av avtal som en styrelse måste hantera. Styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte hanterat avtalen optimalt, gjort fel eller inte tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Det kan till exempel handla om att man inte skrivit avtal med en entreprenör, att man missat säga upp förvaltningsavtalet, att man inte förhandlat fram bästa lokalhyra eller helt enkelt en fråga om behörighet och befogenhet. Onödiga felsteg när det gäller hanteringen av avtal kan också undvikas om styrelsen känner till vad man bör tänka på och när jurist bör anlitas.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgången utbildning har deltagarna fått verktyg att hantera föreningens avtal och förstår betydelsen av att anlita jurister då det behövs samt därmed minimera riskerna att göra fel. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för ansvaret för föreningens avtal.

UR INNEHÅLLET

  • Överblick av föreningens avtal
  • Styrelsens ansvar
  • Stämmobeslut
  • Uppsägningstid och löptid
  • Anlitande av jurist
  • Behörighet och befogenhet

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ