Föreningens ansvar för egenkontroll

Kursnummer: 
10
Skapa rutiner för att ha kontroll på fastigheten

Det finns många frågor som en bostadsrättsförening måste bevaka. Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan bidra till att hålla kostnaderna nere och ge en bättre framförhållning när det gäller till exempel stambyte eller ombyggnad av ventilationssystem.

Enligt miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor, som främst avser brand, ska bostadsrättsföreningen ha en fungerande egenkontroll. Ett vanligt sätt att lösa egenkontrollen är att skapa checklistor och bygga upp ett dokumentationssystem. Det senare är inte minst viktigt att säkerställa att kunskapen stannar i föreningen. En väl fungerande dokumentation är också ett bra stöd om miljöförvaltningen kontrollerar föreningens egenkontroll.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter eller den i föreningen som ansvarar för fastighetsförvaltningen, brandfrågor och liknande.

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen förstå vad ett egenkontrollsystem bör innehålla och hur det kan byggas upp.

UR INNEHÅLLET

  • Inom vilka områden finns krav på egenkontroll?
  • Hur kan egenkontrollen, med rutiner och checklistor, läggas upp?
  • Vilka hjälpmedel, såsom checklistor och dataprogram, kan föreningen ha nytta av?

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ