Efter entreprenaden

Kursnummer: 
8
Vilka rättigheter och skyldigheter har föreningen?

Att driva ett stort renoverings-, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt i en bostadsrättsförening ställer stora krav på alla inblandade. I samspelet mellan föreningens styrelse, de boende och entreprenören ska flera olika viljor och intressen tillgodoses för att projektet ska bli så lyckat som möjligt.

När byggnadsarbetet närmar sig sitt slut upphör dock inte arbetet för styrelsen, men det byter karaktär. Entreprenaden behöver besiktigas och under garanti- och ansvarstiden måste styrelsen bevaka att besiktningar utförs. Styrelsen måste också reklamera allvarligare fel under garantitiden och följa upp att de avhjälps. 

Utbildningen handlar om de frågor som dyker upp när byggnadsarbetet är klart, vilka rättigheter bostadsrättsföreningen har och hur styrelsen bevakar dessa.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper om entreprenadjuridik i enlighet med ABT 06 och vad som gäller från slutbesiktningen och under garantitiden.

UR INNEHÅLLET
• ABT 06
• Garantitider
• Olika besiktningsformer
• Vad är ett fel?
• Entreprenörens ansvar för fel

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ