Bostadsrätternas fastighetsförsäkring – vad ingår?

Kursnummer: 
14
Försäkra fastigheten på bästa sätt

Genom samarbetet med Söderberg & Partners försäkringsförmedlare erbjuds en fastighetsförsäkring som är skräddarsydd för just bostadsrättsföreningar.

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden.

Vår fastighetsförsäkring är framtagen av Söderberg & Partners, som är specialister på området, tillsammans med representanter för Bostadsrätterna. Uppdraget går ut på att Söderberg & Partners ska se till att försäkringen har den bästa tänkbara omfattningen till ett marknadsmässigt pris.

Vi kommer att gå igenom vad försäkringen omfattar och de fördelar som finns jämfört med andra fastighetsförsäkringar.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet veta hur Bostadsrätternas fastighetsförsäkring skiljer sig från de flesta andra försäkringar på marknaden, vad den omfattar samt fördelar med försäkringen.

UR INNEHÅLLET

  • Genomgång av innehållet i försäkringen
  • Självrisker
  • Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor
  • Allriskskydd och rättskydd
  • Vad innebär bostadsrättstillägget?

Tid
Kl. 18.00– 19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före seminarietillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ