Balkongbygge och inglasning

Kursnummer: 
7
Att bygga nya balkonger eller glasa in befintliga

Att bygga nya balkonger eller glasa in befintliga innebär på flera sätt ett stort mervärde för medlemmarna. På detta seminarium kommer vi att beröra byggnadstekniska frågor, entreprenadfrågor, upphandling och myndighetskrav. Vi går in på de juridiska frågor som är aktuella vid balkongbygge eller inglasning. Det är framförallt vilka beslut som ska fattas på en föreningsstämma och med vilken majoritet men också hur föreningsbeslutet förhåller sig till bygglovet.

På seminariet kommer vi även att beröra grundtankarna runt finansieringen av balkongbyggen och inglasningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Seminariet ska ge en bred bild över de olika aspekter som bör beaktas när föreningen planerar att bygga balkonger, glasa in befintlig eller att tillåta medlemmar att själva glasa in sina balkonger. Även att ge styrelsen kunskap att genomföra åtgärderna på ett planerat och juridiskt riktigt sätt.

UR INNEHÅLLET

  • Beslutsgången
  • Myndighetskrav
  • Hur handlar man upp entreprenaden?
  • Underhållsansvaret
  • Vem är beställare, vem betalar och hur?

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ