Att omfördela ytor i föreningen

Kursnummer: 
7
Processen för nya bostadsupplåtelser och potentiella fallgropar ur juridiskt och tekniskt perspektiv

I många bostadsrättsföreningar finns det dolda tillgångar i form av råvindar och andra “råa ytor” som kanske inte utnyttjas till sin fulla potential.

Föreningen kan ha flera skäl till exploatering av nya bostadsytor. Styrelsen kan till exempel vilja sälja en råvind vilket innebär att man eventuellt måste flytta förråd från vind till källare, omvandla en hyreslokal till en bostadslägenhet för att finansiera en underhållsåtgärd eller minska förråden i källaren för att skapa en föreningslokal. Eller kanske behöver nya bostadsytor upplåtas för att kunna bli en äkta bostadsrättsförening?

På kursen går vi igenom vad föreningen behöver tänka på inför en sådan process både vad gäller beslutsgången och rena praktiska förberedelser.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå att en upplåtelse av nya bostadsrätter väcker ett stort antal frågeställningar. Processen kräver noggranna förberedelser med bland annat framtagande av underlag inför beslut på föreningsstämman. Här betonas också vikten av att anlita professionella konsulter för arbetenas utförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning.

UR INNEHÅLLET

  • Planering och genomförande av processen
  • Tekniska förutsättningar
  • Stämmobeslut
  • Anlitande av konsulter
  • Stadgar
  • Avtal

Tid
Kl. 18.00–21.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ