Att bo i bostadsrätt

Kursnummer: 
7
Kursen för dig som bor i en förening men som inte sitter i styrelsen

Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som man kanske inte har tänkt sig eller helt enkelt inte har en aning om. Det är nog inte många som känner sig som fastighetsägare men som medlem i en bostadsrättsförening är du faktiskt det. Alla medlemmar äger ju bostadsrättsföreningen tillsammans.

Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. På årsstämman väljer ni några av grannarna som under ett verksamhetsår bär det formella ansvaret för föreningen.

Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätt! 

Målgrupp
Boende i bostadsrättsförening som inte är styrelseledamot, suppleant eller revisor.

Målsättning
Efter genomgången kurs har du kunskaper om och förståelse för de regler som gäller för boendet i föreningen. Deltagarna känner ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens styrelse och sina grannar.

UR INNEHÅLLET:

  • Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
  • Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
  • Styrelsens uppdrag och ansvar
  • Underhållsansvar
  • Årsstämman

Tid
Kl. 18.00–20.00 (inklusive paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ