Arbetsordning för styrelsen

Kursnummer: 
1
Hjälp! Hur ska vi i styrelsen arbeta mer effektivt?

Det här seminariet riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och även till den med erfarenhet från styrelsearbete.

Under utbildningen fördjupar vi oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Vad ingår i styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Hur ska styrelsen organisera sig? Vilka roller behöver vi ha? Det är några frågor som seminariet ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena genomförs på ett bra sätt och styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går också igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera mellan varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha fått verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt arbeta i styrelsen. Vidare ska deltagaren känna till de regelverk som gäller och samtidigt ha fått kunskaper som inte är lagreglerade men däremot praktiska tips. Efter genomgången utbildning ska deltagaren känna sig trygg i sitt styrelsearbete.

UR INNEHÅLLET
• Styrelsens befogenheter
• Styrelsens organisation och olika roller
• Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner
• Aktuell lagstiftning

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial
Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen via denna länk. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 000 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
tisdag, 22 sep, 2020
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ