Ansvar utifrån uppdrag - arbetsordning

Kursnummer: 
2
Hur ska vi i styrelsen arbeta mer effektivt?

Det här seminariet riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och även till dig med erfarenhet från styrelsearbete.

Under seminariet fördjupar vi oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Hur kan arbetet fördelas i styrelsen utifrån de roller som var och en har? Vad ingår i styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Det är några frågor som seminariet ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena planeras och genomförs på ett bra sätt samt styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera med varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmarna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha fått verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt arbeta i styrelsen. Vidare ska deltagaren känna till de regelverk som gäller och samtidigt ha fått kunskaper som inte är lagreglerade men däremot praktiska tips. Efter genomgången utbildning ska deltagaren känna sig trygg i sin styrelseroll.

UR INNEHÅLLET

  • Aktuell lagstiftning
  • Styrelsens befogenheter
  • Styrelsens organisation och olika roller
  • Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före seminarietillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning

För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan kursstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ