Ändringar och underhåll i bostadsrätt

Kursnummer: 
2
Om förändring av bostadsrättslägenhet ur styrelsens perspektiv

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för föreningens hus. På denna utbildning diskuterar vi några av de viktigaste frågorna när det gäller ändring av lägenhet både när bostadsrättshavaren och föreningen vill göra förändringar.

Utbildningen innehåller en genomgång av bostadsrättslagens regler och rättspraxis på området men även vad styrelsen bör tänka på vid denna typ av frågor.

Målgrupp
Styrelseledamöter och andra som har ansvar för fastigheten.

Målsättning
Att ge en grundläggande insikt om vilka regler som gäller vid ändring av bostadsrättshavarens lägenhet, både för bostadsrättshavaren och för föreningen. 

UR INNEHÅLLET

• Vad innebär medlemmens underhållsansvar för lägenheten?
• När medlemmen vill göra förändringar i lägenheten och när styrelsen kan säga nej
• Hur agerar styrelsen när medlemmen gör förändringar utan tillstånd?
• Vad gäller när föreningen i samband med en om- eller tillbyggnad vill göra förändringar i medlemmens lägenhet?
• Beslut på föreningsstämma och hyresnämndsförfarandet.

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ