Ändringar i bostadsrättslagen

Kursnummer: 
7
Så påverkas bostadsrättsföreningen

Den 14 juni beslutade riksdagen om flera stora ändringar i bostadsrättslagen. Ändringarna handlar övergripande om att öka skyddet för enskilda privatpersoner som köper en nyproducerad bostadsrätt, men berör även befintliga bostadsrättsföreningar. Det handlar exempelvis om ett förtydligande vad bostadsrättshavaren får göra och inte göra i sin bostadsrätt. Nytt är också att medlemmen, om styrelsen inte beviljar tillstånd till ändringen, kan få sin sak prövad i hyresnämnden.

De nya bestämmelserna kommer att påverka i stort sett varenda styrelse och är viktiga att känna till i det praktiska förvaltningsarbetet.

Under seminariet går vi igenom de huvudsakliga förändringarna och redogör för bakgrunden till ändringarna och vad de konkret innebär.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Att ge en grundläggande översikt över förändringar i bostadsrättslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 och på vilket sätt dessa berör bostadsrättsföreningarna.

UR INNEHÅLLET

  • Vilka ytterligare ingrepp som kommer att kräva styrelsens tillstånd
  • Hur agerar styrelsen när medlemmen gör förändringar utan tillstånd?
  • En medlem - en röst
  • Tydligare årsredovisning med nyckeltal
  • Innehållet i upplåtelseavtalet

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
torsdag, 01 dec, 2022
-
18:00.
Fullbokad

URL path options

Publiceringsalternativ