Andrahandsuthyrning - vad gäller?

Kursnummer: 
3
Om andrahandsuthyrning i teori och praktik

Sedan ett antal år tillbaka har bostadsrättshavare ökade möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga vilket ofta gör det komplicerat för styrelsen att veta hur den bör agera.

På seminariet går vi igenom relevanta lagbestämmelser och praxis från hyresnämnderna för att klargöra vad styrelsen har att rätta sig efter. Tanken är att det ska underlätta den praktiska handläggningen av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst ska agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

UR INNEHÅLLET

  • Bestämmelser för andrahandsuthyrning
  • När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
  • Godtagbara skäl för medlemmen att hyra ut i andra hand
  • När har styrelsen anledning att neka tillstånd?
  • Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?​​​​​​​

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Distansutbildning:
måndag, 29 aug, 2022
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ