Andrahandsuthyrning - att tänka på

Kursnummer: 
4
Om andrahandsuthyrning i teori och praktik

År 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning vilket innebar ökade möjligheter för bostadsrättshavare att få hyra ut sin bostad. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga, vilket ofta gör det svårt för styrelsen att veta hur den bör agera.

På seminariet går vi igenom relevanta lagbestämmelser och praxis från hyresnämnderna för att klargöra vad styrelsen har att rätta sig efter. Tanken är att det ska underlätta den praktiska handläggningen av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Styrelsen ska veta när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst bör agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

UR INNEHÅLLET

• Bestämmelser för andrahandsuthyrning
• När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
• När har medlemmen skäl att få hyra ut i andra hand?
• När har styrelsen befogad anledning att inte bevilja?
• Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?

Tid
Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Utbildningsmaterial
Några dagar före utbildningstillfället skickas en påminnelse via e-post. I den finns information om hur materialet kan hämtas.

Distansutbildning
För att gå distansutbildningen kopplar du enkelt upp dig genom att följa instruktionen som skickas ut med e-postpåminnelsen några dagar före utbildningsstart. Läs igenom och ladda ner appen på datorn i god tid innan utbildningen börjar.

Pris: 
3 500 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare (endast en person per anmälan)

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ