Bli medlem manuellt

Här kan du ansöka om medlemskap i Bostadsrättterna på ett mer manuellt sätt. Ansökan kommer att ta lite längre tid att genomföra då vi måste behandla den manuellt.

Om du har tillgång till föreningens organisationsnummer rekommenderar vi att du använder vårt nya sätt att bli medlem. Gå då in på nya Bli medlem-sidan och ansök om medlemskap både fortare och enklare.

Ansök om medlemskap

Ange föreningens organisationsnummer.
Även föreningar med tomträtt äger sitt hus. Endast föreningar som inte köpt huset ska stå som "Nej".
Antal bostäder som föreningen förfogar över (både bostadsrätter och hyresrätter).
Antal kommersiella lokaler som föreningen förfogar över (ej bostäder).
Kontaktperson
Fakturamottagare
Ange om det är ett flerfamiljhus eller småhus (exempelvis radhus)
Ordning