Webbinarium med Avfall Sverige om förpackningsinsamling

Framöver ska det bli lättare att sortera och samla in förpackningsavfall. Det nya systemet kommer att införas successivt i Sveriges kommuner men senast 2027. Men vilka krav kommer att ställas på bostadsrättsföreningar?

De nya bestämmelserna innebär att Sveriges kommuner tar över insamlingsansvaret från förpackningsproducenterna. En enklare insamling och sortering av förpackningar ska bidra till att mer avfall kan återvinnas vilket i sin tur bidrar till den gröna omställningen och ett cirkulärt kretslopp.

Tre datum att hålla reda på i samband med regeländringen:
- Första januari 2024 övergår insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna. Det är upp till varje kommun att bestämma hur man vill hantera insamlingen av förpackningsavfallet mellan 2024 och 2027.
- Första januari 2026 får kommunerna i uppdrag att börja samla in vanligt förekommande förpackningsavfall på större allmänna platser, exempelvis vid gågator, på torg eller i parker.
- Första januari 2027 ska kommunen tillhandahålla fastighetsnära insamling för pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar för samtliga hushåll i Sverige.

Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta har gemensamt bjudit in Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, för att under ett webbinarium få svar på vad som kommer att hända och hur det kan komma att påverka er som fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Talare från Avfall Sverige
Sven Lundgren, chefsjurist och rådgivare för juridik
Jenny Westin, senior rådgivare för avfallstaxor och upphandling
Jon Nilsson-Djerf, rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport

Tid och plats
Den 7 juni klockan 10:00 till 11:30.
Seminariet sker digitalt via Zoom.

Föranmälan krävs, anmäl dig via denna länk senast den 7 juni klockan 07:30. Påminnelse med anslutningslänk skickas ut två dagar och även två timmar innan evenemangstart. Webbinariet kommer spelas in.

Anmälan sker på Fastighetsägarnas webbplats och är kostnadsfritt för Bostadsrätternas medlemsföreningar.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet