Större arbeten i föreningen

När föreningen ska genomföra en större renovering som till exempel stambyte, råvindsombyggnad eller balkongbygge behövs det ofta professionell hjälp med genomförandet.

Det första man ska göra är att anlita en konsult med erfarenhet och goda kunskaper på området. Konsulten bistår föreningen med råd och kontroll över projektet. Vid stora arbeten är det en god idé att ta in offerter från flera konsulter för att se vad de kan hjälpa föreningen med och vad det kostar.

Därefter skriver man ett ordentligt konsultavtal (ABK) som reglerar vad konsulten ska göra och vad det kostar. Det finns en branschstandard och man kan kräva att den ska användas. Föreningen ska alltid försöka få ett fast pris för att kunna ha kontroll över sina kostnader.

Konsulten har flera uppgifter:

1. Det ska projekteras och upprättas ett förfrågningsunderlag (rambeskrivning och administrativa föreskrifter).

2. Konsulten ska välja ut ett antal entreprenörer som får möjlighet att räkna på arbetet.

3. När anbud kommer in ska de utvärderas och rekommendationer lämnas om vilken entreprenör som bör anlitas.

4. Entreprenadavtal ska upprättas med den valde entreprenören.

5. Löpande kontroll ska göras av de pågående arbetena.

6. Under byggtiden ska regelbundna byggmöten hållas där konsulten lämpligen närvarar och representerar föreningen.

7. Besiktningar och godkännande av arbetena ska avslutningsvis ske.

Rev. Feb. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta