Mötesteknik

En ordförande ska så objektivt som möjligt leda mötet och se till att detta löper smidigt. En ordförande måste förbereda sig väl - dels vad avser sammanträdesteknik och dels genom att sätta sig in i sakfrågorna.

Att leda sammanträde

Ordföranden ska ställa olika förslag till beslut mot varandra. Se från början till att ledamöterna först begär ordet och att de också väntar till de fått ordet av ordföranden. Håller man inte på detta leder det lätt till att deltagarna pratar i munnen på varandra eller att det förekommer sidodiskussioner bland deltagarna. Kort och gott är en viss mötesdisciplin nödvändig!

Otränade ledamöter kommer ofta in på andra ärenden än det som behandlas för ögonblicket. Då gäller det för ordföranden att vänligt men bestämt återföra diskussionen till den fråga som behandlas. Använd klubba. Genom klubbslaget bekräftar ordföranden symboliskt att ett beslut är fattat!

En ordförande ska inte försöka påverka olika frågor. Man bör undvika att direkt försöka stoppa diskussionen. Det kan medföra anklagelser om att man försöker strypa diskussionen. Ett sätt är i stället att föreslå att det sätts streck i debatten. Om streck i debatten beslutas kan de som vill yttra sig anmäla sig till ordföranden som antecknar namnen på en talarlista. När alla som vill yttra sig noterats läser ordföranden upp listan varefter den klubbas. Därefter kan ingen som inte noterats på listan få ordet! Detta kan vara ett användbart sätt för att korta ner mötet.

I de allra flesta frågor är man överens. Har styrelsen olika uppfattningar måste man rösta för att veta vilket av alternativen som ska bli styrelsens beslut. Ordföranden ska då sammanfatta de olika ståndpunkterna så att alla närvarande vet vilka alternativen är. Därefter sker omröstning. Sluten omröstning är inte möjlig vid styrelsebeslut eftersom det i protokollet ska anges hur ledamöterna röstat.

Rev. Feb. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta