Vi vill prata andrahandsuthyrning med regeringen

20 apr 2012 | I öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall begär de stora bostadsrättsorganisatíonerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna att få träffa bostadsminister Stefan Attefall för att framföra att man han har gemensam kritik mot regeringens förslag i vårpropositionen om att reducera bostadsrättsföreningars möjligheter att besluta över andrahandsuthyrningar av de bostäder de äger

I förra veckan presenterade regeringen ett förslag om att ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.  Nu ska bostadsrättsföreningarnas möjlighet att bestämma över andrahandsuthyrningar i de bostäder som föreningen äger ytterligare reduceras. Det krockar med både föreningsprincipen och med den grundläggande rätten man har i Sverige att bestämma över det man själv äger. I stället ska en medlem kunna hyra ut en lägenhet i upp till fem år utan tillstånd från föreningens styrelse. Efter två år ska den på nytt kunna hyras ut i ytterligare fem år, enligt den utredning som ligger till grund för regeringens förslag.

Tillsammans förvaltar medlemmarna i föreningen dess mark och byggnader. Tillsammans bestämmer föreningens medlemmar också vad som ska gälla för fastigheten. Man beslutar t ex om inträde av nya medlemmar, och om man får hyra ut sin lägenhet i andra hand eller inte. Att beslutsrätten ligger hos föreningen handlar ytterst om att de boende ska kunna ta sitt gemensamma ansvar för föreningen och därmed fastighetens skötsel och ekonomi.

Vi får nu dagligen in många synpunkter från styrelser i bostadsrättsföreningarna där man är oroade över regeringens initiativ och där man vittnar om vilka problem som många andrahandsuthyrningar ger upphov till.  Man vill ha sin organisations hjälp med att försöka stoppa förslaget.

Vi representerar över 700 000 bostadsrättshavare och 11 500 bostadsrättsföreningar och vi vill nu tydligt markera att en mycket stor andel av våra bostadsrättsföreningar säger nej till att fråntas möjligheten att besluta om andrahandsuthyrningarna i de egna fastigheterna. Det finns inget idag som hindrar en bostadsrättsförening att bevilja fler tillstånd för uthyrningar om man vill det.

Regeringen vill med sitt förslag skapa fler ”boendetillfällen” men har inte på ett trovärdigt sätt kunnat visa hur stort problemet är med att bostadsrättslägenheter skulle stå tomma och oanvända. Man hänvisar till en forcerad utredning som inte hunnit göra en egen analys utan hänvisar till en enkät från Stockholms Handelskammare. Både regeringen och utredningen påstår att denna undersökning inte kan utgöra underlag för ett ställningstagande samtidigt som man låter den göra just det.

Vi är inte minst förvånade över processen bakom förslagen. Ena veckan presenterar en utredare ett antal förslag som saknar skarpa författningstexter. Utan att invänta åsikter från remissinstanserna presenterar regeringen den andra veckan sin åsikt, men fortfarande utan att i detalj kunna leverera svar på frågan om förslagen verkligen löser de problem som man säger sig vilja ta itu med . Vi ser också positiva inslag i utredarens förslag – men har inte fått möjlighet att föra fram dem i normal ordning.

Vi representerar organisationer som både bygger och förvaltar bostadsrätter, vi har täta kontakter med våra medlemmar. Vi begär nu att få träffa regeringen för att mer i detalj redovisa våra ståndpunkter och farhågor om det förslag som presenterats. Vi ställer gärna vårt kunnande till förfogande och hoppas att regeringen vill ta hänsyn till våra ståndpunkter.

Stockholm 20 april 2012

RIKSBYGGEN
Sten-Åke Karlsson  

HSB
Anders Lago                       

Bostadsrätterna
Göran Olsson

Kommentarer

Äntligen får man bestämma om vad man äger.

Jag upplevt at bostadrättsföreningen i dag misbruker sin rätt till at trakkasera enskilda bostadsrätthavere vid rätten til at neka andrahandsuthyrning enligt lagen.
Jag har mycke problem med min bostadrättsförening som hela tiden gjør problem till mej. Jag köpte min bostadrätt i 2005 och har etter en kort botid jobbat i Norge sen dess. Jag har hela tiden sökt om at få hyra ut tills jag blir pensjonär och min förening nekar mej hela tiden och jag måste twå gonger gå till hyresnemden. Och har vunnit. Jag blir pensjonär innen två till tre år.
Dom blandar seg också i at jag hyr ut et rum i min lägenhet. Och har nu sagt at jag måste betala dubbel hyra för min lägenhet förat jag hyr ut ett rum på 21kvm i en lägenhet på 83 kvm.
Jag är förtvivlad och måtte hela tiden kronglas med styrelsen. Styrelsen blir de samma personen hela tiden som får makt och gillar å ha makt. Ingen ny person kan komma inn. Dom vil styra och terrorisera som dom vill och dom som inte er sams med dom träkker seg undan för at få vara i frid.
jag tycker derför at det er bra om styrelsen har så lite makt som möyligt och at dom som bor och ansvarar för sin lägenhet kan ta ansvar för den personen som dom hyr til anten det är som inneboende eller som andra handsuthyrning. Jag vet inte vart jag ska venda mej för hjälp. Jag har SPC försäkring och enigt försäkringsavtalet skulde det finnas möylighet för juridisk rådgivning. Men jag ser inte nogot på denna nya hemsidan som gjer meg som personlig försäkringstakare i SPC nogon hjälp. Jag har provat at senda mail til kundservice tidligare, men inget svar.

Instämmer med föregående talare, OM nu HSB och andra verkligen ville medlemmarnas bästa såg man till att inte enskilda styrelser får så mycket makt att det kan missbrukas VILKET det görs idag. Tror mer att det är för styrelserna och HSB och andra tjänstemanna organisationers nytta som man protesterar. Utan makt åt styrelserna behövs kanske inte de stora tjänstemannatyngda centralorganisationerna och då måste en himla massa byråkrater söka sig ett riktigt jobb.

Äger man en lägenhet ska man väl i alla fall få bestämma över den själv, dvs vem som bor i den! Som ägare är man ju ändå ytterst ansvarig. Det är rent trams att det ska sitta styrelsemedlemmar i små lokala bostadsrättsföreningar och besluta om jag får hyra ut min lägenhet t ex till min egen mamma eller ej! Det är inte småpengar man betalar för nyttjanderätten och om jag vill hyra ut min lägenhet en period ska det vara upp till mig som betalat för rätten att hyra ut om jag så önskar! Bra att regeringen äntligen gör något åt den här idiotiskt snedvridna maktfördelningen.

Skriv en kommentar

Mer som detta