Vi uppvaktar regeringen

10 maj 2012 | Idag träffar Bostadsrätterna, tillsammans med HSB och Riksbyggen, bostadsminister Stefan Attefall för att diskutera de ändringar av andrahandsuthyrning som regeringen föreslagit. Bostadsrätternas vd Göran Olsson kommenterar: - Regeringen driver igenom ett beslut som man inte vet vad det leder till.

De tre bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna uppvaktar idag gemensamt bostadsminister Stefan Attefall med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen att från nästa år ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter. Uppvaktningen sker på Socialdepartementet, Fredsgatan 8,  Stockholm kl 14:30

Organisationerna anser att regeringen inför nya lagregler som går emot både föreningsprincipen och den grundläggande rätten att bestämma över det man själv äger. Tillsammans förvaltar medlemmarna i en bostadsrättsförening både mark och byggnader. Tillsammans bestämmer föreningens medlemmar också vad som ska gälla för fastigheten. Att beslutsrätten ligger hos föreningen handlar ytterst om att de boende ska kunna ta sitt gemensamma ansvar för föreningen och därmed fastighetens skötsel och ekonomi.

- Vi är självklart inte emot tanken att fler lägenheter bör kunnas hyras ut i andra hand om det finns bostäder som står oanvända. Men låt de boende själva gemensamt få bestämma detta istället för att införa tvingande lagar. Ett lämpligt forum för sådana beslut är bostadsrättsföreningarnas årsstämmor. Här har alla medlemmar möjlighet att delta och rösta igenom sina förslag i demokratisk ordning. Bostadsrättshavare som vill hyra ut sina lägenheter har också möjlighet att diskutera det på stämman där man kan väga av bostadsrättsföreningens intresse av att det finns medlemmar som bor i föreningen och enskilda medlemmars intresse av att få hyra ut sina lägenheter. Om intresset av att få hyra ut är stort bland medlemmarna är det fullt möjligt att rösta igenom en sådan policy i den egna bostadsrättsföreningen, det behöver inte regeringen lägga sig i säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar.

Organisationerna är irriterade över att regeringen driver igenom ett beslut utan faktaunderlag och dialog med de berörda bostadsrättsföreningarna.

- Regeringen vill skapa fler ”boendetillfällen” men har inte kunnat visa hur stort problemet är med att bostadsrättslägenheter skulle stå tomma och oanvända. Man har forcerat fram en utredning som inte hunnit göra en egen analys men som hänvisar till en enkät från Stockholms Handelskammare som regeringen i sin tur också hänvisar till, säger Sten-Åke Karlsson, VD Riksbyggen

- Samtidigt säger man att den inte kan utgöra underlag för en verklig bedömning av hur många nya boendetillfällen som skulle skapas om förslaget genomförs. Med andra ord driver man igenom ett beslut som man inte vet vad det leder till. Dessutom kungör man sitt beslut vid en gemensam presskonferens med alliansens partiledare innan man har lyssnat på våra synpunkter. Det understryker intrycket av att frågan redan är beslutad i förväg och att den rekordkorta utredningen och remissförfarandet bara är ett spel för gallerierna, säger Göran Olsson, VD Bostadsrätterna.

Kommentarer

Jag tycker det är ett mycket bra förslag från regeringen att via lagstiftning möjliggöra för delägare i bostadsrättsföreningar att få hyra ut sin bostad när de så behagar utan att föreningen ska avgöra om det är möjligt eller ej. Att via föreningsstämma ändra stadgarna i den egna föreningen så att det kan bli möjligt är ett billigt argument då det är mycket troligt att det är svårt att få igenom. De flesta önskar inte hyra ut sin bostad och kan därför agera bromsklossar. Genom detta lagförslag ges den efterlängtade fulla äganderätten för ägare av bostadsrätter. Jag uppfattar det som att er organisation "bostadsrätterna" motarbetar bostadsrättsägarnas intressen.

Bostadsrätterna personal:

Från Bostadsrätternas sida inser vi ju att det finns både för- och nackdelar med förslaget. Vi har tidigare lyft fram det som vi tycker är bra: friare hyressättning i samband med andrahandsuthyrningen. Det är rimligt att den som hyr ut ska kunna få täckning för sina kostnader. Vi välkomnar också att föreningen ska kunna få ta ut en högre avgift under uthyrningen i och med att det är ett par händer som försvinner ut ur föreningen. Däremot är vi kritiska till att regeringen ger sig på föreningarna och reglerar antalet lägenheter som ska kunna hyras ut. Det bästa är om föreningens medlemmar kan besluta om detta. När förslagen kom gjorde vi en snabbenkät bland våra medlemsföreningar som visade att föreningarna välkomnade "morötterna" i förslaget. Men nu får vi se var det landar. Regeringen verkar vara väldigt tydliga med att de vill genomföra huvuddragen i förslaget.

Bostadsrätterna personal:

Men utan att argumentera för eller emot förslaget, utan istället göra en observation: visst är det så att vi som bostadsrättshavare vill ha mer makt över vår dyra investering. Vi har under en rad år också sett makten flyttas från föreningen till bostadsrättshavaren, till exempel när det gäller renoveringar.
Kenny Fredman, kommunikatör, Bostadsrätterna.

Varför är det så tyst
Att äga en bostadsrätt innebär att man tillsammans med andra medlemmar äger ett företag tillsammans som omsätter några miljoner om året. För att företaget ska fungera krävs det engagerade medlemmar. Det är redan idag svårt att få medlemmarna att engagera sig i styrelsearbete, städdagar, olika arbetsgrupper etc. Om 1/3 del av lägenheterna är uthyrda vem ska då sköta och ta ansvar för föreningen? Förslaget är till för de som alltid smiter undan och ser lägenheten som en kassako eller något man ska tjäna pengar på i framtiden. Förslaget innebär att de som hyr ut utan att fråga styrelsen tar hem 2 vinster – en förhoppningsvis välskött förening och hyra och senare försäljning. Vi som bor kvar får ta ansvar för att föreningen inte ska gå omkull och misskötas. Vi står där med svartepetter där få vill ta ansvar alla vill tjäna pengar.
Vår förening har idag problem med en mor som hyr ut till sin dotter med drogproblem trots att vi sagt nej till andrahandsuthyrning. Vi har jurister inblandade för att få bort i första hand dottern det är väldigt svårt då bevisbördan ligger hos föreningen och ingen vågar vittna då man är rädd för dottern och hennes påtända umgänge. Med regeringens förslag skulle vi som föreningen inte ha något att säga till om.
Det är flera bostadsrättsföreningar som bävar och kokar av ilska när man pratar om förslaget. Men ingen vet vart man ska vända sig. Vi är alla förbluffade att våra organisationer Bostadsrätterna, Riksbyggen mfl är så tysta. Kämpa för oss som bor kvar och värna om grundtanken då man bildande bostadsrättsföreningar i början av 1900talet.

Dagens samhälle är förändrat mot när bostadsrätterna kom till. Idag är bostadsrätt en dyr investering och då är det inte konstigt om bostadsrättshavarna får mer att säga till om.
Idag tycker nog ingen att det är konstigt att bostadsrättshavaren renoverar sin lägenhet.
Detta är ett steg mot ombildning till ägarlägenheter, vilket skulle ge en mer trygg investering.
Visst finns störande personer, men det är egentligen en sak för störningsjour och polis och är en sak som också skulle bort från styrelsen.
Läggs mera på bostadsrättshavaren så blir styrelsens arbetsbörda mindre. Då fungerar det mera som en samfällighet.

Bostadsrätterna personal:

Kristina: min uppfattning är att vi inte är tysta. Vi har pekat på problemen i flera debattartiklar tillsammans med de andra organisationerna, vi skriver om frågorna på webben och i våra skrifter. Vi har även träffat bostadsministern och har andra kontakter. Nu senast pekar vi på problemen med förslagen i vårt remissvar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/forslag-om-an... Och vi fortsätter vårt arbete.
Kenny Fredman, kommunikatör på Bostadsrätterna

håller fullständigt med Robert Lindgren; det är ett mycket bra och välkomnande förslag från regeringen att genom lagstiftning möjliggöra andrahandsuthyrning. Det är nästan omöjligt, som det är nu i vissa föreningar. Hoppas denna röst hörs ända in i regering och riksdag. SCB utger sig för att arbeta demokraiskt, men jag som föreningsmedlem upplever det tvärtom.

Precis som Sten-Åke säger så är det viktigt att det finns ett tydligt underlag att dra rätt slutsatser ifrån. En upplevd känsla behöver inte vara mer än en markör i statistiken. Fick vi något svar på hur många bostadsrätter som står tomma? Och bör inte BRF:er kunna ta det här ansvaret själva?

Johannet
Medicinsk skribent
https://nethealth.se

Skriv en kommentar

Mer som detta