”Vi behöver stabila villkor för bostäder”

15 feb 2021 | Att rörligheten på bostadsmarknaden måste komma i gång är alla överens om. Frågan är bara hur. Att införa fastighetsskatt och ta bort ränteavdraget skulle vara att tvinga folk att flytta, något som Bostadsrätterna anser är fel väg att gå.

Tre av fyra svenska bolånetagare, 73 procent, är negativt inställda till en återinförd fastighetsskatt, visar Demoskopundersökningen som Bostadsrätterna tagit fram. Ett borttaget eller reducerat ränteavdrag är något mindre kontroversiellt i gruppen, men skillnaden är bara 11 procentenheter, 62 procent.

– Det visar hur impopulär fastighetsskatten är, svenskar har inte glömt hur dålig den var. Det är också tydligt att ränteavdraget är mycket populärt, säger Bostadsrätternas samhällspolitiske chef Kenny Fredman.

Han menar att själva grundförutsättningen för att införa en fastighetsskatt är felaktig.

– På dem som uttalar sig positivt om fastighetsskatt låter det som att alla som bor i bostadsrätt är så förbaskat rika. Det vänder jag mig emot. Bostadsrätten är en boendeform som finns i hela landet där människor med olika inkomster bor och så ska det vara, säger han.

I synnerhet anser han att det gäller förslagen som kommit från Finanspolitiska rådet och SNS rapportförfattare Peter Englund.

– Även om det finns goda intentioner måste vi ta ner det till vardagen och titta på vad det faktiskt innebär. Även borttagandet av ränteavdraget är i praktiken en skattehöjning. Tanken är väl att ”Vi reducerar ränteavdragen och därmed blir bostäderna billigare.” Men vad som händer med bostadspriserna kan inte politikerna veta. Och vad ska de säga till en sjuksköterska eller en lärare som köpt sin bostadsrätt dyrt och som sedan kanske får se priserna falla?

Kenny Fredman är orolig för vad en skattepolitisk uppgörelse skulle komma att innebära. Han tror inte heller att hushållen skulle bli kompenserade fullt ut för en eventuell skattehöjning på sitt boende.

– Vi behöver stabila villkor för bostäder i Sverige, utan att politiker går in och pillar och stör marknaden, säger han.

Ett förslag som det nu pratas allt mer om är att bostadsrätter i flerfamiljshus ska likställas med småhus, vilket skulle innebära kraftigt höjda månadskostnader för bostadsrättshavarna. Anledningen till varför det inte bör hända är enkel, förklarar Kenny Fredman.

– En bostadsrätt är inte en egen fastighet. Du äger en del i föreningen och föreningen borde därför också fortsätta att beskattas som flerfamiljshus.

Bostadsrätterna har i många år pekat på bristerna som finns på bostadsmarknaden och har flera förslag på hur rörligheten skulle kunna ökas utan tvång och kraftigt ökade boendekostnader.

– Dels vill vi se över reavinstskatten, så att det inte längre skulle vara så dyrt att flytta. Dels se över amorteringskravet och bolånetaket för att unga och förstagångsköpare lättare kan komma in på bostadsmarknaden, säger Kenny Fredman.

Läs mer fastighetsskatt och sänkt räntebidrag och vad SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann säger om en förändrad fastighetsskatt.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta