Vem underhåller balkongen?

Vem ansvarar för underhåll av balkong och terass i en bostadsrättsförening?
19 aug 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning.

Kan vi få se alla offerter?
FRÅGA: Har inte vi medlemmar i föreningen rätt att se de offerter som styrelsen tar in? Vi vill gärna se att styrelsen väljer rätt, så att säga. Vad anses sekretessbelagt förutom styrelseprotokoll och medlemsregistret?

SVAR: Nej, offerter och egentligen alla räkenskaper och handlingar som gäller föreningen är faktiskt inget medlemmarna har rätt att ta del av. Det är revisorn som har den rätten och medlemmar får i så fall vända sig till revisorn. Ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för den egna lägenheten har var och en naturligtvis rätt att få.

Vem underhåller balkongen?
FRÅGA: Vi har lite olika uppfattningar om vem som ansvarar för skötsel och underhåll av balkong och terrass. Det står ju inget i våra stadgar angående detta. Vem underhåller och målar terrassräcke? Vem underhåller och oljar trägolvet på balkongen?

SVAR: Då det inte finns någon specifik skrivning i era stadgar gäller att balkong då brukar jämföras med fasad och därmed faller underhållsansvaret på föreningen. Är trägolvet monterat "från början" det vill säga inte lagt av medlemmen, ska föreningen underhålla det. Men har nuvarande eller tidigare medlem lagt dit ett trägolv får du själv olja in det.

Ska vi betala för rörmokaren?
FRÅGA: Om vi får stopp i vårt toaavlopp, är det vi eller föreningen som ska stå för kostnaden att rensa? Vi var tvungna att mitt i pingsthelgen ringa efter rörmokare och det kostade 2 000 kronor.

SVAR: Om ett stopp sitter "under golvet" får det anses finnas utanför lägenheten och därmed har föreningen ansvaret för att åtgärda stoppet. Rätteligen borde ni ha vänt er till styrelsen som skulle ha anlitat en firma. Som bostadsrättshavare har man ingen rätt att beställa jobb på någon annans bekostnad.

Hur delar vi på lägenheten?
FRÅGA: Vi skulle vilja dela vår stora lägenhet i två för att sedan sälja den ena. Hur ska vi gå tillväga rent formellt sett?

SVAR: För en sådan förändring krävs att en föreningsstämma fattar beslut. Ni kan skriva en motion om vad det är ni vill göra så tas den upp för beslut på stämman. Eller så kan styrelsen ta upp frågan i en proposition. Föreningsstämman fattar beslut om att den ursprungliga lägenheten upphör med bostadsrätt för att därefter besluta att upplåta två nya lägenheter med bostadsrätt. Dessa punkter måste alltså tas upp i kallelsen till stämman. Bostadsrätten ska överlåtas till föreningen till marknadspris och tänk på att ni då kan behöva betala reavinstskatt. Först måste era panthavare underrättas om vad som avses ske. Nya upplåtelseavtal tecknas med er med insats, årsavgift och andelstal.

Vid en ombyggnation av detta slag kommer en del arbeten ske på de delar av fastigheten som föreningen ansvarar för och styrelsen kan ställa krav på vem som ska utföra just de arbetena. Alla kostnader i samband med ombyggnationen svarar ni för. I lägenhetsförteckningen ska noteras att det nu finns två lägenheter. Anmälan ska göras till det offentliga lägenhetsregistret.

Skriv en kommentar

Mer som detta