Vem står för vattenskadorna?

07 okt 2011 | I samband med en vattenskada i badrummet fick paret veta att de själva skulle beställa reparation av ytskikten i badrummet men också av skadorna under ytskikten. Föreningen skulle sedan betala sin del av kostnaden. Men föreningen vägrade ta sin kostnad och menade att paret varit vållande till skadan. Hur skulle du döma?

Vattenskadan uppstod under sommaren. Föreningen beställde en besiktning från ett företag och närvarade även vid denna. Protokollet visade bland annat på ”väldigt höga fuktindikationer” och ”bomljud på nästan alla klinker samt vissa spruckna”. Föreningen kom sedan att hänvisa till besiktningsprotokollet för att påvisa att paret på grund av grov vårdlöshet orsakat vattenskadorna. En diskussion uppstod också i samband med skadan om vilket försäkringsbolag som skulle stå som beställare för reparationerna, trots att det normalt delas mellan föreningens respektive bostadsrättshavarens bolag. Efter en tid annonserar en byggfirma sitt besök för besiktning, något som var beställt av bostadsrättsföreningen. De sätter i gång med renoveringen. Paret säger sig bli förvånade när löpande räkningar kommer från byggnadsfirman men betalar ändå dessa och ber byggaren att redovisa vilka kostnader som rör deras respektive föreningens ansvar. När en vattenskada uppstår i en lägenhet är det vanligtvis bostadsrättshavaren som betalar för reparationen av yt- och tätskikten, det vill säga kakel, klinker och tak. Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för allt som finns under ytskikten, att reparera stammarna, trossbotten och bjälklag. I det här fallet fortsatte föreningen att vägra betala paret för de kostnader som fastighetsägaren normalt står för. I sina inlagor till parets försäkringsbolag beskrev föreningen varför paret skulle betala. Föreningen menade att den inte fått tillträde till parets lägenhet i samband med att vattenskadan uppstod och att paret därefter inte vidtog några åtgärder. Visserligen hade föreningen initierat en besiktning, men det var paret som beställde reparationerna utan att först få föreningens medgivande. Dessutom hade paret, enligt föreningen, varit grovt vårdlösa och på så sätt orsakat vattenskadorna.

Var det fel av paret att låta reparera badrummet utan att föreningen fått godkänna detta först? Får de stå sitt kast när föreningen anser att de vållat skadan och varit för passiva? Eller måste föreningen stå för sin del av skadorna?

Bostadsrättsnämndens bedömning

Parets försäkringsbolag kom fram till att bostadsrättsföreningen inte kunde påvisa att paret skulle ha vållat skadorna genom oaktsamhet. Bostadsrättsnämnden gjorde samma bedömning och konstaterade att bostadsrättsföreningen inte på något vis klargjort vad vållandet skulle ha bestått i. Uppgifterna i besiktningsprotokollet gav heller inget svar på vad som var direkt anledning till skadan. I och med detta ska huvudprincipen gälla när det gäller fördelningen av reparationskostnaderna, det vill säga bostadsrättshavaren får bära sin del och föreningen sin. Bostadsrättsnämnden lämnade inga synpunkter på att det var paret som beställt renoveringen, och menade att deras fördelning av kostnaderna kunde vara till grund för kostnadsfördelningen.

Fakta om Bostadsrättsnämnden:
- Bostadsrättsnämnden är bildad av SBC och agerar oberoende.
- Nämnden består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
- Föreningar eller bostadsrättshavare kan vända sig till nämnden.
- Nämnden lämnar utlåtande baserat på skriftliga underlag. Den som begär yttrandet betalar en avgift: 5 000 kronor som förening och 1 800 kronor som bostadsrättshavare.
- Bostadsrättsnämnden har ingen muntlig rådgivning. Föreningar som är medlemmar i SBC kan vända sig till styrelserådgivningen, 0775-200 100.

För mer information, se www.bostadsrattsnamnden.se

Kommentarer

Hej
När ni skriver bostadsrättshavaren ansvar, och skriver om yt- och tätskikten räknas fuktspärren också in i detta om det är kakel utanpå?

Skriv en kommentar

Mer som detta