Vem ansvarar för att ta bort glasverandan inför renovering?

18 dec 2018 | Inför en större renovering i en västsvensk bostadsrättsförening uppmanades alla medlemmar att ta bort eventuella tillbyggnader på altanerna. Ett par som köpt sin bostadsrätt med befintlig glasveranda på sin altan anser inte att de ska bekosta detta och vände sig till Bostadsrättsnämnden för bedömning.

Medlemmarna bor i en bostadsrättsförening i Västsverige som nyligen beslutat renovera tak, altaner och samtliga fönster i fastigheten – en omfattande och kostsam åtgärd som planerats under flera år.

Ett antal medlemmar i föreningen har tidigare ansökt om och beviljats att bygga glasverandor på sina altaner. Dessa har bekostats och monterats av medlemmarna själva. Paret som nu vänt sig till Bostadsrättsnämnden för en bedömning har köpt sin bostadsrätt med en sådan tillbyggnad som alltså säljaren av bostadsrätten uppfört. Något avtal om ansvar för tillbyggnaden har inte skrivits varken med den tidigare medlemmen eller med nuvarande.

Inför renoveringen har föreningens medlemmar uppmanats att montera ned och forsla bort tillbyggnader och liknande för att föreningen ska kunna genomföra renoveringen. Det har också påpekats att det är medlemmarnas ansvar att återuppbygga dem. Samtidigt har styrelsen informerat om att föreningen inte kommer att återställa eventuella persienner, som finns monterade i medlemmarnas fönster, i samband med det förestående fönsterbytet.

Paret, som både har en inglasning på sin altan och persienner i sina 14 fönster och två altandörrar, hävdar att det borde ligga på föreningen att montera ner, forsla bort samt återställa både glasaltanen och persiennerna.

De anser att tillbyggnaden är en del av den gemensamma fastigheten. De framhåller också att eftersom fönster enligt stadgarna är de enskilda medlemmarnas ansvar borde det vara föreningens ansvar att återställa persienner i fönstren efter fönsterbytet.

I vanlig ordning har bostadsrättsföreningen fått möjlighet att yttra sig till Bostadsrättsnämnden. Styrelsen för föreningen menar att glasverandan inte kan vara ”en del av den gemensamma fastigheten” eftersom det då borde resulterat i ändrat andelstal vilket inte skett. Alltså är glasverandan att betrakta som lös egendom. Föreningen framhåller också sin underhållsskyldighet som hindras om inte medlemmarna monterar ner glasverandan. Däremot har styrelsen erbjudit sig att medverka till demonteringen och även till att handla upp leverantör för inköp och montering av nya persienner. Dock får de boende beställa och bekosta detta själva.

Är en inglasad veranda lös egendom eller tillhör den fastigheten när den väl har byggts? Och blir den automatiskt föreningens ansvar för att ett avtal om detta inte skrivits? Får föreningen överta ansvaret för fönster som enligt stadgarna ligger på medlemmen att underhålla, och därmed slippa sätta tillbaka persienner där de funnits tidigare? Hur skulle du döma?

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING

Om en medlem vill utföra en tillbyggnad, till exempel en inglasning på sin balkong eller altan, krävs föreningens tillstånd. Eftersom en sådan tillbyggnad oftast förändrar utseende på fasaden krävs enligt bostadsrättslagen även beslut på en stämma.

Dock säger lagen ingenting om vem som har underhållsansvaret för tillbyggnaden efter att tillstånd lämnats och heller inget om vem som ansvarar för att ta bort den om det krävs för att föreningen ska kunna underhålla sitt hus.

En tillbyggnad som kan tas bort utan att skada huset anses tillhöra bostadsrättshavaren, som lös egendom. Den kan i princip monteras ner och tas med när medlemmen flyttar.

Enligt lag har föreningen ett underhållsansvar för huset. Mot bakgrund av det gör Bostadsrättsnämnden bedömningen att medlemmen är skyldig att ta bort tillbyggnader som hindrar att underhåll utförs.

Om underhållsansvar för bland annat fönster enligt stadgarna ligger på medlemmen får inte föreningen underhålla dessa. Men om det i stadgarna anges att föreningen i vissa fall får överta ansvaret för inre underhåll är det möjligt för föreningen att göra det. I denna förenings stadgar finns en sådan paragraf.

Bostadsrättsnämnden gör därför bedömningen att föreningen får sköta underhållet på sådant sätt att den till exempel kan välja en annan typ av fönster än de befintliga och även låta bli att återställa eventuella persienner.

 

BOSTADSRÄTTSNÄMNDEN

  • Bostadsrättsnämnden är bildad av Bostadsrätterna och agerar oberoende.
  • Nämnden består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
  • Föreningar eller bostadsrättshavare kan vända sig till nämnden.
  • Nämnden lämnar utlåtande som baseras på skriftliga underlag.
  • Den som begär yttrandet betalar en avgift: 3 000 kronor som förening och 800 kronor som bostadsrättshavare.
  • Bostadsrättsnämnden har ingen muntlig rådgivning.
  • Föreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna kan vända sig till styrelserådgivningen: 0775-200 100.
  • Läs mer på bostadsrattsnamnden.se

Skriv en kommentar

Mer som detta