Vattenkaoset – grannens skada kan stå dig dyrt

Ett vattenskadat kök kan bli en kostsam historia – även om du själv inte är vållande.
15 aug 2016 | DOKUMENT. Varje vecka inträffar det i svenska bostäder vattenskador för mer än 100 miljoner kronor. – En vattenskada hos grannen kan bli en dyr historia även för dig, trots att du är oskyldig till den och dessutom har bra försäkringar, säger Peder Halling som är jurist på Bostadsrätterna.

Vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening anges i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen. Grundprincipen är enkel: Medlem ansvarar för reparationer och underhåll av ytskiktet i sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns i övriga delar av huset.

Samma ansvarsfördelning gäller vid vattenskada med undantag för följdskador när trycksatta tappvattenledningar läckt, vilket är föreningens ansvar.

– Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick. Det goda skicket är inte bara att tapetsera och måla när det behövs, utan även att ta hand om skador som uppstår. Det spelar egentligen ingen roll om man själv har förorsakat skadan eller inte, säger Peder Halling.

– Du kan alltså inte sitta med armarna i kors och vänta på att grannen ska komma och fixa ditt blöta tak eller förstörda parkett som orsakats av att grannen har glömt att stänga av badkarskranarna eller att hennes diskmaskin läcker. Du är alltid ansvarig för att åtgärda ditt. På samma sätt ansvarar föreningen för att exempelvis torka ut trossbotten och väggar.

Peder Halling säger att det vid en vattenskada är viktigt att fastställa vem som ansvarar för reparationerna och om skadorna orsakats på grund av att någon varit vårdslös, vilket kan förändra vem som är ansvarig.

Vad händer om man inte är överens?
– Det bästa är om man kan komma överens. Normalt finns det också försäkringar som täcker skadorna hyggligt väl. Men går det inte att bli överens om eventuell ekonomisk ersättning, får man stämma grannen eller föreningen inför domstol. Det är dock mycket ovanligt att så sker.

Vem ansvarar för att ett vattenrör springer läck?
– Reparation av skador på grund av läckage från trycksatt vattenledning, så kallad tappvattenledning, är normalt föreningens ansvar. Men det finns undantag, till exempel om någon har varit vårdslös, vilket dock är mycket svårt att bevisa.

Vem ansvarar för skador som orsakats av att det läcker in vatten från taket?
– Det är föreningens uppgift att reparera taket medan bostadsrättshavaren – på egen bekostnad – ska reparera skador i lägenheten. Om föreningen varit vållande, till exempel vetat om att skadan funnits men låtit bli att reparera den, kan föreningen bli skyldig att bekosta skadorna i lägenheten.

Text: Mikael Bergling
Illustration: Gunvor Ekström
 

FAKTA/Så gör du vid vattenskada
• Agera omedelbart vid en vattenskada så att den inte förvärras.
• Kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening.
• Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.
• Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag.

Skriv en kommentar

Mer som detta