Vatten från ovan kan bli en dyr historia

23 okt 2017 | Vattenskador utgör en stor andel i försäkringsbolagens skadestatistik. Vanligast är det att olyckan händer i köket, men även i våtutrymmen. Det kan tyvärr också hända att vatten tränger in utifrån, genom tak eller fasader. Vems ansvar är det då?

En ständigt aktuell fråga är den om vattenskador i någon del av bostadsrättsföreningens fastighet. Vid en skada står vanligtvis medlemmen för reparationen i den egna lägenheten, föreningen står för mellanskiktet och om en granne drabbas av följdskador får denne stå för reparationerna i sin lägenhet.

Undantaget är om det är fråga om en vattenledningsskada. Bostadsrättshavaren ansvarar endast för reparation på grund av vattenledningsskada om skadan uppkommit genom eget vållande, alltså att medlemmen på något sätt orsakat den.

– Om ett vållande kan bevisas, alltså att bostadsrättshavaren i juridisk mening har orsakat vattenledningsskadan, kan denne få betala skadorna hos samtliga som drabbats. Men det är oftast svårt att bevisa vållande, säger Peder Halling, jurist på Bostadsrätterna.

Kan vållande inte bevisas får föreningen normalt hela ansvaret för att reparera vattenledningsskador både i och utanför lägenheten. Men vad gäller egentligen då vatten läcker in utifrån, exempelvis genom tak, fasader eller via en terrass med felaktig avrinning?

– Normalt får föreningen och bostadsrättshavaren betala för reparationerna i sina respektive delar. Undantaget är även här om det finns ett vållande, alltså att föreningen skulle ha känt till att exempelvis taket är otätt och sedan inte brytt sig om att reparera det. I sådana fall får föreningen stå för samtliga reparationskostnader, förklarar Peder Halling.

En lägenhetsterrass brukar likställas med balkong och faller vanligtvis under föreningens ansvar. I vissa fall kan den dock enligt avtal vara en del av bostadsrätten, och då är det medlemmens ansvar att reparera skadorna.

Dessvärre täcker inte försäkringarna skador av den här typen, vare sig föreningens fastighetsförsäkring eller bostadsrättshavarens hem- eller bostadsrättsförsäkring. Detta för att så kallat utifrån inträngande vatten i fastighet inte är att betrakta som en försäkringsfråga utan anses bero på dåligt underhåll. Undantaget är dock inträngande vatten efter skyfall*.

– Skyfall klassas som naturkatastrof och faller under brandmomentet i försäkringarna. Därför ersätts vattenskador vid just skyfall. Men då är det ofta en förhöjd självrisk som gäller, säger Åke Arén, försäkringsmäklare på Söderberg & Partners.

Han betonar vikten av att läsa villkoren i sin försäkring för att bli medveten om vad som gäller. Och att föreningen sköter underhållet av fastigheten.

– Föreningen ansvarar för att fastigheten är tät och behöver därför göra löpande kontroller av tak och fasader, framhåller Åke Arén.

I dagsläget finns ingen tilläggsförsäkring för bostadsrättsföreningar att teckna, likt allriskförsäkring för villor.

– Det har diskuterats men har varit svårt att få igenom. Troligen för att cirka 80-85 procent av alla skador är vattenrelaterade.

Åke Arén, som tillsammans med Bostadsrätterna tagit fram den förmånliga fastighetsförsäkring som erbjuds Bostadsrätternas medlemmar i dag, hoppas att detta så småningom kan bli ett tillägg i erbjudandet.

* SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Kommentarer

Hej det ett avtal om det i stadgarna står att om det sker en renovering är det på lägenhetsinnehavarens ansvar om terassen läcker?

Skriv en kommentar

Mer som detta