Varningsskylt räcker inte

19 dec 2017 | Med vintrigt väder kommer en ökad olycksrisk. Ett stort ansvar vilar på bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. – Det räcker inte att sätta upp en skylt som varnar för istappar, säger Christer Högbeck, styrelserådgivare och jurist på Bostadsrätterna.

Oavsett väderled kan fastighetsägaren  inte friskriva sig från ansvar för en olycka genom att sätta upp en varningsskylt om risk för snö- eller isras.

– En med band avspärrad yta räcker inte heller, fastslår Christer Högbeck.

Underhållet är ett stort ansvar som vilar på bostadsrättsföreningens styrelse. I många frågor har  styrelsens medlemmar ett gemensamt ansvar, men föreningens ordförande kan också bli ensam åtalbar om bristfälligt underhåll orsakat kroppsskada eller till och med dödsfall.

Christer Högbeck råder bostadsrättsföreningar att se över underhållet och teckna avtal med en entreprenör om snöröjning och att ta bort istappar – helst inklusive bevakning.

– Det finns två varianter; ett avropsavtal där föreningen själv ringer efter snöröjning eller ett bevakningsavtal där utföraren också tar på sig att kontrollera taken. För att sova gott om natten tänker jag att man som styrelseledamot skulle föredra det senare, säger Christer Högbeck.

Många bostadsrättsföreningar har en utgång direkt mot trottoar. I vissa kommuner ansvarar kommunen för skottning och halkbekämpning på trottoarer, i andra inte.

– Vårt råd är därför att kontrollera med er kommun vad som gäller.

Ansvarsfrågan är tydlig när det kommer till skottning och sandning av gångvägar och trappor på innegårdar.

Där är det upp till fastighetsägaren.

Är det okej om en förening väljer att vintertid stänga av gångstråk och trappor?

–Behövs det för framkomligheten kan man inte gärna göra det. Boende måste kunna ta sig ut på gården till cykeln eller bilen, eller gå ut med sopor.

Lars Öhman

TIPS OM ISTAPPAR

Bor du i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller Visby? Då kan du ringa Istappstelefonen som tar emot tips om farliga istappar och meddelar fastighetsägarna om faran. Tjänsten är kostnadsfri för allmänheten. Istappstelefonen: 020-478277.

Kommentarer

Vi brukar hjälpa bostadsrättsföreningar att handla upp och montera/ installera värmekablar i stuprör och tak, då slipper våra kunder oroa sig för is-tappbildning. Snöskottning och bortagning av istappar blir en mindre kostnad för föreningen.
Chris Hedjerson

Skriv en kommentar

Mer som detta