Varning för felaktig information om skyddsrum!

09 maj 2022 | Fastighetsägare, däribland bostadsrättsföreningar, blir just nu uppringda av företag som säljer skyddsrumsbesiktningar. Dessa hävdar att alla skyddsrum måste besiktas med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget, vilket inte stämmer. MSB vill nu varna för felaktig information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går ut och varnar fastighetsägare för företag som sprider felaktig information om skyddsrum. Företagen ringer runt och vill sälja besiktningstjänster och hävdar att alla skyddsrum på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver besiktigas. Detta stämmer inte varför MSB nu vill varna för att agera på den felaktiga informationen.

Läs mer på MSB:s webbplats där ni även hittar all information för fastighetsägare som har skyddsrum i sin fastighet.

Läs även vår tidigare artikel om skyddsrum i bostadsrättsföreningar.

Skriv en kommentar

Mer som detta