För varmt eller kallt? Tänk så här!

28 okt 2021 | Vi närmar oss vintern och värmen i huset har troligen slagits på. Men hur kommer det sig att vissa medlemmar klagar på värmen i sina lägenheter medan andra upplever att det är för kallt? Och vilket ansvar har styrelsen att lägenheterna håller rätt temperatur?

Inomhusvärmen kommer ofta till oss via fjärrvärme och leds därefter vidare ut till våra radiatorer, eller element i vardagligt tal. Men hur kan det då komma sig att inomhustemperaturen varierar mellan olika lägenheter?

Det kan till exempel bero på flödena i radiatorerna, alltså för lite varmvatten i elementen, eller att termostaterna på dem har fastnat, men det är också vanligt med variationer i inomhustemperaturen när sommaren går över i höst eftersom utomhustemperaturen pendlar kraftigt. Följden blir att cirkulationspumpen som förser elementen med varmvatten slår av och på hela tiden.

Tjocka gardiner, tunga möbler eller elementskydd framför elementen kan också vara en anledning till att det blir kallt inomhus, eftersom termostaten stänger flödet av varmvatten när rummet uppnått rätt inomhustempereratur.

Elementen kan också behöva luftas för att fungera på bästa sätt. Luftningen är normalt bostadsrättshavarens ansvar, men många medlemmar behöver hjälp med det och en del föreningar vill att det utförs av proffs för att undvika vattenskador.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17) bör en bostadsrätt hålla mellan 20 och 23 grader. Det kan ses som en olägenhet för hälsan om det är kallare än så.

Människor upplever också temperatur på olika sätt, men om en medlem hör av sig och upplever att det är kallt i lägenheten, be medlemmen att mäta temperaturen i lägenheten och se över möbleringen. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet.

Om temperaturen ligger under det rekommenderade under längre tid behöver föreningen undersöka varför. Eftersom uppvärmningen, åtminstone så här års, är föreningens största kostnad bör föreningen vara försiktig med att dra upp värmen och därmed öka energiförbrukningen. I stället kan det vara idé att se över hela värmesystemet i föreningen. Kanske behöver värmeanläggningen justeras?

Tänk på att:

  • Varje extra grad av värme kostar fem procent mer i energikostnad. Anlita en konsult för en eventuell injustering av värmesystemet.
  • Om en boende klagar på för kall bostad och föreningen inte höjer temperaturen till åtminstone normvärdet kan medlemmen ha rätt till en sänkning av månadsavgiften för den tid som lägenheten är för kall.
  • Om styrelsen inte agerar efter påtalande och försöker komma till rätta med problemet har medlemmen rätt att själv försöka avhjälpa bristen på föreningens bekostnad.

Skriv en kommentar

Mer som detta