Valresultatet till Bostadsrätternas fullmäktige är klart

14 mar 2016 | Mandatperioden för ledamöterna i Bostadsrätternas fullmäktige löper ut och under våren har ett nytt fullmäktige valts av medlemmarna. Totalt 50 personer är valda.

Bostadsrätterna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Medlemsföreningarna och bosparare väljer vilka som ska ingå i fullmäktige, och fullmäktige utser i sin tur en styrelse.  Till fullmäktige väljs sammanlagt 51 ledamöter. Dock har det inkommit tre nomineringar till region Norrs fyra platser, varför det fullmäktige denna gång kommer att bestå av 50 ledamöter.

Alla ledamöter väljs samtidigt för en period om tre år. Ordinarie fullmäktige 2016 kommer att hållas den 27 maj. Varje region utser ledamöter i förhållande till antalet medlemmar i regionen. Platserna fördelar sig mellan regionerna på följande sätt: Norr 4, Mitt 8, Stockholm 23, Syd 7 och Väst 9 ledamöter.

Här följer en förteckning över de ledamöter som valts, uppdelade per region.

Region Mitt

Dan Eriksson
LUDVIKA
F 1980. Jag arbetar som lärare i SO-ämnen (samhällskunskap, religionskunskap, geografi och historia) samt i Idrott och hälsa. Jag har varit verksam som lärare strax över 10 år. Inom BRF Violstigen är jag idag verksam som kassör, har så varit i snart 2,5 år. Jag är insatt i bostadsrättens förehavanden och har god kontroll då jag också är firmatecknare.
Brf Violstigen

Harald Hagnell
UPPSALA F 1955.
Ekonomie mag., finansiering: Medlem styrelsen Bostadsrätterna, Fastighetsmäklarutbildning, Kostnadskonsult för socialförv. Nuvarande o tidigare uppdrag: Landstingsrevision, Föreningsrev. Samfällighetsordf. Olika kommunala nämnder o styrelsen, Studiecirkelledare. Bra på: idéer, kontroll och uppföljning. Intresse: samhälle, ekonomi, kultur.
Bosparare

Carina Laurin Stensson
ÖREBRO
F 1958. Ordf. i en förening med 174 lght. Är idag samordnare för Saco i kommunen och 1:e vice förbundsordf i Akademikerförbundet SSR för hela landet. Universitetsutbildad som socionom och inom HR. Har haft olika uppdrag i brf styrelse och även varit ordf i Rb repskap Örebro/Värmland. Drivs av att vilja påverka och följer med glädje bostadsdebatten.
Brf Gillet

Jerker Nilsson
UPPSALA F 1945.
Jag är pensionerad professor i kooperativ ekonomi vid SLU, men jag arbetar ännu med forskning och handledning, mest med lantbrukskooperation men även generella frågor samt konsument-, ny- och i viss mån bostadskooperation. I arbetet ingår föreläsningar, konsultuppdrag, debatter m.m. Sedan snart åtta år är jag sekreterare i min förenings styrelse.
Brf Lindagård

Tobias Nordin
UPPSALA
F 1977. Jag är vice ordförande i vår välskötta bostadsrättsförening i Uppsala. Jag har en magisterutbildning i teknik vid Uppsala universitet och är en kunnig produktutvecklare, verksam som produktchef i medicinteknik. Jag är intresserad av ekonomi, fastighetsförvaltning och bolagsstyrning, och har dessutom en bred teknisk kunskap om fastigheter.
Brf Storgården

Lille-Mor Sandström Olson
STRÄNGNÄS
F 1952. Pensionär/undersköterska. Ombildat 14 hyreshus i Stockholm 2001 ordförande i 10 år. Snabbt invald i fullmäktige, revisor Fastighetsägarna Stockholm och juryn för Bostadsrättspriset. Bor i nybyggd bostadsrätt i Strängnäs sedan 2012 ordförande. Erfarenhet av bygg garanti problem samt tillgänglighetsfrågor. På ledig tid fritidshus, hund, silversmide
Brf Björkbacken

Lars Simonsson
UPPSALA F 1964.
Jag har bott i bostadsrätt sedan 2010 och varit ordförande i 3 år. Vi har åstadkommit mycket för vår förening men många frågor är utmanande för en lekmannastyrelse. Jag vill därför engagera mig i Bostadsrätterna och driva frågor bl.a. inom Energi och IT, där jag har god kompetens. Behovet är stort i föreningarna! Jag är civ.ing och egen företagare.
Brf Morgonglans

Bernt Österling
VÄSTERÅS
F 1945. Jag vill att Bostadsrätterna skall verka för att kraftigt förenkla och förtydliga bokföringen, förtydliga ansvarsfördelningen mellan förening och medlem, stimulera till egenförvaltning och andra aktiviteter som skapar gemenskap och samhörighet. Jag är civ.ing med byggerfarenhet, i fullmäktige sedan 2013 och har motionerat i ovanstående ärende.
Brf Kompaniet

Region Norr

Hans Jönsson
SUNDSVALL F 1947. Projektledare, Egen företagare. Ordf. i Brf Selångerhus nr 4 med 716 lägenheter. Styrelseledamot i Bostadsrätterna Ek. för. Ledamot i Stiftelsen, Bostadsr. Styrelserepr. i Valkommittén, Bostadsr. Ordf. Bo Klok Brf Stallet Östersund, byggande styr. Ordf. Brf Hamnträdgården Sundsvall, Tidigare ordf. i 6 olika Bo Klok projekt.
Brf Selångerhus nr 4

Rulle Malmqvist
ÅRE
F 1965. Sitter i Brf Tottens styrelse (9år) som vice ordförande och varit i Bostadsrätternas fullmäktige i en mandatperiod. Till vardags jobbar jag som kvalitetsansvarig i livsmedelsbutik, driver även eget inom marknadsföring/kommunikation och butiksutveckling. Är ledamot i Åre By och Turistförening som är en länk mellan ortsbor/gäster och Åre kommun.
Brf Totten

Arvid Venngren
UMEÅ
F 1967. Har varit föreningsaktiv sedan tonåren, har varit entreprenör, har varit anställd inom it, försäljning, marketing och management. Studerar för närvarande till Civilekonom. Har suttit i bostadsrättsföreningars styrelser sedan 90-talet och är för närvarande ordförande i Brf Kruthornet sedan 7 år tillbaka. Förtroendevald i Bostadsrätternas valkommitté.
Brf Kruthornet

Region Stockholm

Paolo Bartoletti
STOCKHOLM
F 1950. Efter tingsmeritering har jag fram till pensioneringen arbetat som bank och bolagsjurist och är sedan tre år tillbaka styrelsens ordförande för vår bostadsrättsförening. I ungdomen var jag verksam som styrelseledamot i fältbiologerna och naturskyddsföreningen. Jag är friluftsintresserad och är en aktiv ornitolog samt ägare av en veteransportbil.
Brf Björken 12

Andreas Bergsten
STOCKHOLM F 1967. Jag är civilekonom från Handelshögskolan. Jag har arbetat som ekonomi- och finanschef i flera bolag, har varit VD i ett par bolag och har även erfarenhet från styrelsearbete. Vad gäller Bostadsrättsföreningar, så har jag suttit i styrelsen för två föreningar, som kassör och som sekreterare. Jag bor i Stockholm med fru och två barn.
Bosparare

Håkan Blomdahl
DJURSHOLM
F 1968. Civilekonom (Handelshögskolan) samt civilingenjör från KTH. Flera års erfarenhet av styrelsearbete i två bostadsföreningar som ordförande och kassör. Drygt 20 års arbetslivserfarenhet från bank och finanssektorn. Arbetar idag som VD för Triega AB. Styrelseuppdrag i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Dala Energi AB, Triona AB, och Mertiva AB.
Bosparare

IngMarie Bohmelin
SUNDBYBERG
F 1959. Jag har eget företag samt är skogsägare. Är utbildad av StyrelseAkademin och har varit ordförande i vår bostadsrättsförening under de första fem åren i husens historia. Det gav mig stor kunskap om byggbranschen och fastighetsdrift men även bostadsägarnas bästa. Har även satt mig in i frågan om stadgar, lån och nu laddningsstationer till elbilar.
Brf Strandpromenaden

Inge Bäckström
BROMMA
F 1956. Jag arbetar i ledningen i ett stort pensionsbolag, mina arbetsuppgifter är varierande, bla ekonomi, förhandling, utveckling och avtalsfrågor. Jag har också lång erfarenhet av styrelsearbete, idag är jag vice ordförande i vår brf. Ett stort intresse är att arbeta med förändring, inom bostadsrätterna ser jag flera utmaningar som jag vill vara med i.
Brf Barnvågen 1

Mariette Daflos
SPÅNGA
F 1953. Kassör i mindre 55+ brf. Har diplomutbildning i fastighetsförvaltning och stor erfarenhet av redovisning, budgetarbete och fastighetsrätt. Numera pensionär men tidigare fastighetsförvaltare på Svenska Shell. Stort intresse för fastighetsfrågor i allmänhet. Ledamot i Bostadsrätternas fullmäktige.
Brf Solhöjden

Gunnel Färm
STOCKHOLM
F 1945. Ordförande i en av Stockholms äldsta brf-er. De senaste åren har vi bott mitt i Citybanebygget, vilket har medfört påverkan på både hus och boende. Mina tidigare erfarenheter från departement och myndigheter har kommit väl till pass. Har bl a varit generaldirektör för Elsäkerhetsverket samt verksam inom transportsektorn. Nu aktiv pensionär.
Brf Fatburen

Barbro Glantzberg
STOCKHOLM
F 1941. Auktoriserad fastighetsmäklare i ca 30 år i Storstockholm. Verksam inom SPF dels som kassör i ca 8 år, medlemssekreterare i 3 år och ordförande i 1 år. Ordförande i vår bostadsrättsförening i 3 år. Oerhört intresserad av alla former av boendefrågor. Medlem i SBC Bo sedan tidig start. På fritiden umgås jag med barnbarn och spelar bridge.
Bosparare

Jan Gustafson
STOCKHOLM
F 1962. Jag arbetar sedan 5 år tillbaka på ett byggbolag, som ansvarig/konsult för bostadsrättsföreningar. Dessförinnan jobbade jag 10 år som ekonomisk förvaltare av bostadsrättsföreningar. Innan dess jobbade inom penningmarknaden. Min civilekonomexamen är från Handelshögskolan i Stockholm. Jag har varit ledamot och kassör i min egen förening i 20 år.
Bf Rådjuret upa

Bertil Gustafsson
STOCKHOLM
F 1948. Civilingenjör och styrelseledamot i brf Kaptenen, i vilken jag har varit aktiv sedan 70-talet – ansvarig för teknisk förvaltning i snart 40 år och styrelseordförande i cirka 20 år. Vill verka för bättre stöd till teknisk förvaltning och myndighetskontakter. Är intresserad av bostads-, energi- och miljöfrågor samt historia, litteratur och resor.
Brf Kaptenen

Lennart Gustavsson
STOCKHOLM
F 1948. Jag är jurist som haft en egen firma i 30 år med inriktning på områden inom civilrätten. Jag har även läst 50 poäng i företagsekonomi på Uppsala universitet. Jag är vice ordförande i min förening och arbetar främst med medlemsärenden. Jag har gått på ett flertal av Bostadsrätternas kurser. Utöver detta är jag kassör i en schackklubb sedan 1999.
Brf Stockholmshus nr.4

Krister Jansson
STOCKHOLM
F 1948. Jag arbetar som advokat med inriktning mot humanjuridik. Som 67-åring har jag minskat på arbetet och börjat studera på Universitetet, Antikens kultur och samhällsliv. Styrelsemedlem. I Bostadsrätterna kan jag bidra med erfarenheter av kontakter med myndigheter och i förvaltningsfrågor. Jag har tid och intresse för nya uppgifter.
Brf Gjutaren 24

Jarlis Jarlheden
SOLNA
F 1950. Från rosornas stad Visby kommer jag med 30 år som erfaren elingenjör bla på ABB. Nu arbetar jag sen 13 år som fastighetsförvaltare i 2 föreningar Stockholms Garnisons Brf 1o2,Ritorp Solna. Utöver mitt arbete har jag varit med i energigruppen Solna Stad. Fotboll/dart och mitt torp, Lövsättra är mina fritidsintressen där jag arbetat i 3 styrelser.
Brf Stockholms Garnisons Brf 1

Peter Krait
STOCKHOLM
F 1982. Jurist utbildad vid Stockholms Universitet. Har arbetat på stora advokatbyråer, tingsnotarie på tingsrätt och nu, som bolagsjurist på ett fastighetsbolag. Vid sidan av mitt arbete äger jag ett mindre fastighetsbestånd. Jag har varit ordförande i 6 år för min brf på Kungsholmen som har 200 lgh, och jag är numera vice ordförande.
Brf Signalpatrullen 13

Lena Lans
STOCKHOLM
F 1960. Jag är utbildad personalvetare och har tidigare arbetat i en stor internationell koncern. Jobbar nu i en liten ideell förening som arbetar mot rasism för demokrati och människovärde. Jag är kassör i min brf sedan 1997 och har en fastighetsförvaltarutbildning. Som fullmäktigeledamot vill jag arbeta för mer kontakter mellan fullmäktige och medlemmar.
Brf Solsången 6

Millan Sjödin
SUNDBYBERG
F 1976. Är mycket engagerad och intresserad av bostads- och samhällsfrågor. Bostadsrätternas utbildningar har varit mycket lärorika och användbara. Har jobbat i olika positioner inom Lokaltrafiken, och även jobbat fackligt. Sitter som nämndeman i Solna Tingsrätt sedan ett år tillbaka. Driven att skapa positiva förändringar i samhället och för individen.
Brf Duvnäs

Emilia Slaghök
STOCKHOLM
F 1956. Av många olika orsaker tror jag starkt på bostadsrätten som boendeform. Det är därför som jag gärna vill ingå i Bostadsrätterna Fullmäktige. Jag har 20 års erfarenhet av olika bostadsrättsföreningar styrelsearbete, större delen av tiden som ordförande. Som person är jag liberal, vetgirig, ansvarstagande och drivande.
Brf Primusköket 6

Carl-Henrik Svensson
STOCKHOLM
F 1956. Jag har blivit nominerad av en styrelsemedlem med denna motivering "Jag tycker att du är mycket lämpad för ett uppdrag och hoppas verkligen att du blir invald. Det skulle vara många människor till gagn. Du har långårig erfarenhet, har bred kompetens, är insatt i många frågor samt har en bra balans mellan den kollektiva tanken och det egna ansvaret"
Brf Nordostpassagen 1879

Birgitta Söderberg
STOCKHOLM F 1948.
Stor erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Arbetar i egen verksamhet med främst ekonomisk rådgivning till bostadsrättsföreningar och föreningsbildning. Har revisionsuppdrag i brf. Sitter i styrelse i brf och i samfällighetsförening. Är civilekonom från Handelshögskolan. Har tidigare varit fullmäktigeledamot i Bostadsrätterna (SBC).
Brf Kejsarkronan 11

Isak Wallin
STOCKHOLM
F 1996. Har sedan 3 år tillbaka studerat ekonomi juridik (Gy). Har nu ändrat inriktning och studerar nu Civ.ing på KTH. Områden jag varit engagerad i privat är framförallt välgörenhet, startup-communities (SUP46), sälj, logistik samt nätverkande. Jag är engagerad, trendanalytisk med stort intresse för bostadsmarknaden och har varit tidigare förtroendevald.
Bosparare

Bo Wennerstrand
BROMMA
F 1941. Ordförande i Brf Åkeslund Nr 1 med 175 lgh. och 4 600 kvm lokaler sedan år 2000. Civilingenjör med kompletterande utbildningar inom ekonomi och juridik. Har mer än 40 års yrkeserfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. 1999-2006 VD för intresseorganisationen Samhällsbyggarna. Sitter i Bostadsrätternas valkommitté och är ledamot i fullmäktige.
Brf Åkeslund Nr 1

Anne Wompa
STOCKHOLM
F 1943. Arbetat som vetenskaplig sekreterare vid Radiumhemmets Forskningsfonder. Varit ordförande sedan 2010 i denna förening. Styrelsearbetet är mångfacetterat och tidskrävande men intressant. God ekonomi i föreningen är av största vikt. Samarbetar även med grannföreningarna Brf Snöflingan 1 och 3 i gemensamma frågor.
Brf Snöflingan 2

Helena Østh
ENSKEDEDALEN
F 1976. Jag arbetar deltid på ett kontor i Skarpnäck. Tidigare har jag arbetat med logistik och administration. Min plats i vår styrelse är ordförande. Min förening är liten så det blir att jag gör det mesta av styrelsearbetet. Vanligt förekommande är att ta fram offerter, prisförhandlingar, byggärenden, kontakt med boende, samt en hel del problemlösning.
Brf Enskededalsfjärden

Region Syd

Joacim Lundberg
MALMÖ
F 1969. Arbetar med kundupplevelser, kundlojalitet och kunderbjudanden på ett skånskt försäkringsbolag. Ordförande i föreningen sedan länge. Har stort intresse i att förbättra, utveckla och förgylla vardagen genom att aktivt arbeta för ett ökat värde och ökad boendenytta genom kostnadseffektiva lösningar. På fritiden är jag Spinninginstruktör.
Brf Glädjen

Marika Härstedt
MALMÖ
F 1972. Jag har ett stort intresse för bostadsfrågor. Sedan 2006 arbetar jag med marknadskommunikation på mäklarföretaget Bjurfors. Tidigare arbetade jag sex år på bygg- och infrakonsultföretaget Tyréns. Utöver det har jag många års erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, bland annat som sekreterare. Min största passion är att resa.
Brf Gyllenstjärnan

Victor Johansson
MALMÖ
F 1983. Arbetar sedan 2011 som jurist på Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen). Är utbildad jurist och ekonom. Ordförande i Brf Kilian 9 sedan 2012 dessförinnan ledamot och kassör. Övriga erfarenheter från föreningsarbete kommer bl.a. från Aktiespararna och Jusek. Ledamot i Bostadsrätternas fullmäktige.
Brf Kilian 9

Monica Molin
LUND
F 1948. Mycket engagerad i miljöfrågor, boendemiljö inom o utomhus, bostadsplanering i samhället. Ledamot i SBC fullmäktige, vice ordf i valkommittén. Ordf i Brf Vipemöllan 2 i Lund. Har tidigare varit ledamot i 2 andra Brfs styrelser. Är politiskt aktiv, gruppledare i kommunfullmäktige, ordf i skolnämnd o församling. Datakonsult och driver eget företag.
Brf Vipemöllan 2

Annacarin Rathsman
MALMÖ
F 1968. Jag arbetar som chef på Försäkringskassan i Malmö. Jag är utbildad jurist och har tidigare arbetat som domare på förvaltningsdomstol och allmän domstol. Jag har stort intresse för bostadsrätten som boendeform och de frågor som kan uppstå i en förening – både för medlemmarna och styrelsen. Jag har varit både ordförande och styrelseledamot i brf.
Brf Lorensborg

Siv Svennson
LÖDDEKÖPINGE
F 1941. Min yrkesverksamma bakgrund är fastighetsbranschen, de sista tio åren som controller på börsnoterat företag. Jag har akademisk bakgrund. I min förening är jag kassör i styrelsen sedan jag flyttade in 2008. Jag är också aktiv i andra lokala föreningar, tex vägförening. I mån av tid håller jag kurser i ekonomisk förståelse, budgetering o liknande
Brf Hermelinen

Patrik Wahlqvist
KALMAR
F 1969. Arbete/erfarenhet; Jag arbetar sedan cirka 15 år som journalist/teknisk rådgivare. Dessförinnan har jag arbetat som regionchef för ett större IT-bolag i Sverige. Jag har dessutom studerat Psykologi, pedagogik o juridik. Jag arbetar som ordförande i vår förening och har ytterligare fyra styrelseuppdrag. Jag har ett stort ekonomiskt intresse.
Brf Landshövdingen 2

Region Väst

Annika Attesjö
GÖTEBORG
F 1953. Erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrätts/ samfällighetsföreningar sedan 80-talet, är sekreterare. Vill veta hur min bostad förvaltas, vara delaktig och påverka. Yrkesmässigt, arbetat inom läkemedelsindustrin med marknadsföring, klinisk forskning och tillverkning. Värderar att nätverka och vara delaktig i demokratiskt arbete. Gillar blommor.
Brf Nordostpassagen

Anita Blixt
GÖTEBORG
F 1952. Ordförande i Bostadrätternas valkommitté. Lärare i ekonomi och företagande sedan 1980, främst inom vuxenutbildningen. Varit ordförande och kassör i min egen förening under många år.
Brf Larmtrumman 2

Sten-Åke Eliasson
ASKIM, GÖTEBORG
F 1953. Under de senaste 35 åren har jag haft olika säljroller hos IBM Svenska AB. Förra året gick jag i pension. Jag sitter sedan 20 år som ordförande i en VA & väg samfällighet med 60 medlemmar. I vår tre år gamla Brf är jag ordförande. Det har varit spännande att bygga upp en fungerande Brf från start och att verka för att medlemmarna skall trivas.
Brf Askims Torg 1

Magnus Granath
GÖTEBORG
F 1981. Egenföretagare och nybliven småbarnsförälder. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar i huvudsak med redovisningsfrågor. Har varit ordförande i bostadsrättsföreningen sedan 2009. Fullmäktigeledamot i Bostadsrätterna 2013-2015
Brf Herkulesgatan 11

Maud Ihrskog
BORÅS
F 1947. Jag är boende i Brf Svanen Borås en förening med 40 lägenheter som är byggda för 10 år sedan. Jag har varit verksam i styrelsen i 5 år och i tre år som ordförande. Jag är fil.dr i pedagogik och har arbetat som universitetslärare på lärarutbildningen i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv, men numera är jag pensionerad.
Brf Svanen

Jan Olderin
GÖTEBORG
F 1951. Är civ.ing. i botten och har drivit eget företag de senaste 20 åren. Föreningen där jag bor har 109 lägenheter och jag har varit ordförande i över 15 år- Arbetar en hel del med förvaltning av andra föreningar i Göteborg. Tror mig ha bra kännedom om bostadsmarknaden och dess lagar och förordningar.
Brf Breitenfeld

Helen Ohlsson
GÖTEBORG
F 1968. Ordförande i vår förening i fyra år, mångårig erfarenhet från politiska uppdrag. Stort intresse för bostadspolitiska frågor med två uppdrag för tillfället inom området. Intresserad av hälsa, miljö och sociala frågor.
BRF Godemansgatan 4-6

Johannes Remnegård
GÖTEBORG
F 1982. Är ordförande i Svenska folkbyggen. har vart detta i över 8 år. Mina fokusområden är att medlemmarna ska ha en förening, där man trivs och vet att ekonomin förvaltas på ett bra sätt, som gynnar utvecklingen i föreningen och för medlemmarna. Att bli vald till fullmäktige innebär att jag kan göra skillnad för alla föreningar som är medlemmar.
Brf Svenska folkbyggen nr 8

Thomas Tibell
GÖTEBORG
F 1948. Jag har stor erfarenhet av arbeta i föreningsliv genom flera olika styrelseuppdrag, bl.a. i Skintebodalens Brf i Göteborg som jag var med och startade liksom Skintebodalens Samfällighetsförening. Senare vice ordförande i föreningen Mas Amigos i Spanien. Som idrottsdirektör i Göteborg har jag samarbetat med såväl lokala som centrala organisationer.
BRF Billdalsviken 

Skriv en kommentar

Mer som detta