Vädra för bättre inomhusluft

"Öppna balkongdörren i fem minuter med korsdrag. Det är den enklaste lösningen på ett svårlöst problem", säger Mats Lindbäck, Bostadsrätterna.
07 okt 2016 | Antingen blåser det in för mycket kalluft eller också känns luften kvalmig och ofräsch. Problem med ventilation är ett vanligt klagomål i flerfamiljshus, men lösningar finns.

I nyproducerade bostäder är ventilation sällan ett problem. Där finns ofta avancerade ventilationslösningar, men i äldre hus är det svårare. Det beror på att kraven på energihushållning har höjts dramatiskt.

Fönstren tätas med tätningslister, nya säkerhetsdörrar är betydligt tätare än de gamla ytterdörrarna, skafferiventiler muras igen och otillåtna köksfläktar monteras. Allt detta kan försämra ventilationen.

– Majoriteten av våra medlemmar bor i äldre fastigheter med självdrag eller mekanisk frånluft. Vi får mycket klagomål om allt från smuts kring vädringsspalterna till bullrande fläktar eller att det drar kallt, säger Mats Lindbäck på Bostadsrätterna.

Värmlandsstudien
Forskning visar också att luftomsättningen har minskat i äldre lägenheter. 1948 var omsättningen 1,2 per timme i snitt. 1991 var den bara 0,4, enligt den så kallade Värmlandsstudien som är en av de större på området. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring ventilation i bostäder bör luftomsättningen inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme.

– På grund av energihushållningen kan inte äldre fastigheter uppfylla dagens krav på ventilation, termiskt klimat (rätt temperatur och dragfritt inomhus, reds. anm.) och energihushållning, säger Wanda Rydholm, ventilationsexpert på Boverket. 

Trots det finns det en hel del som kan göras för att skapa bättre ventilation även i äldre bostäder. I Rönninge Söder finns bostadsrättsföreningen Dammtorpsbacken med bland annat tre punkthus från 1960-talets början. Husen är utrustade med mekanisk frånluft. Efter mer än 50 år var de gamla remdrivna fläktarna på vinden slutkörda.

– Nu har vi fått nya, direktdrivna fläktar med modern styrning, berättar Håkan Ring, vice ordförande i en bostadsrättsförening.

Sparar energi
De nya fläktarna har kostat föreningen cirka 300 000 kronor, men de sparar också energi. Avskrivningstiden beräknas till åtta år.

Gemensamt för fastigheter med självdrag eller mekanisk frånluft är att värmeförlusten är relativt stor. I hus med mekanisk frånluft är drömmen att installera ett system för värmeåtervinning, men en sådan investering är dyr.

– Mer än 80 procent av värmen i frånluften kan återvinnas. I äldre fastigheter kan värmepumpar sättas in som värmer kranvattnet, säger Fredrik Engdahl, affärsutvecklingschef på ventilationsföretaget Imtech.

I äldre fastigheter är det viktigt att lägenhetsinnehavarna tänker på att inte installera utsugsfläktar i köket eller att stänga vädringsspalterna.

– Det sämsta man kan göra är att tejpa igen spaltventilerna vid fönstren. Då kan ett för stort undertryck skapas vilket gör att man kan dra in dålig luft och odör från andra lägenheter i huset, säger Mats Thorstensson, serviceledare på Schneider Electric som hjälper bostadsrättsföreningar med ventilation.

Stäng frånluftsventilen
Tycker man att det drar kallt är det exempelvis bättre att stänga frånluftsventilen över spisen när man inte lagar mat, vilket är enkelt om man har en ventil av äldre typ med snöre eller kedja. Ett annat tips är att inte sitta för nära spaltintagen om det drar och inte täcka över elementen inunder spalten.

Om man är missnöjd med dålig inomhusluft fungerar alltid vädring. Det är ett effektivt knep.

– Öppna balkongdörren i fem minuter med korsdrag. Det är den enklaste lösningen på ett svårlöst problem, säger Mats Lindbäck på Bostadsrätterna.

Mats Lundström
 

FAKTA/Så kollar du din ventilation och förbättrar inomhusklimatet
* Håll en bit toalettpapper framför utsuget (frånluftsdonet) i kök och badrum. Suger pappret fast har man en fungerande ventilation.
* Bildas det kondens på fönstren inomhus är det ett tecken på dålig ventilation.
* Ligger matoset kvar länge är också det ett tecken på dålig ventilation.
* Är ytterdörren trög att öppna kan det bero på undertryck och är även det ett tecken på dålig ventilation.
* Vid matlagning, öppna inte köksfönstret för då kan matos spridas till andra delar av bostaden. Öppna i stället ett fönster i ett närliggande rum.
* Kontrollera kolfiltret i köksfläkten ofta och byt vid behov, vanligtvis cirka en gång om året.
* Torka av våta ytor i badrummet efter dusch eller bad. Öppna fönstret eller ha dörren på glänt.
* Håll spaltventilerna vid fönstren för tilluft öppna så mycket som möjligt och rengör dem ofta.
* Mycket smuts kan samlas i frånluftsventilerna. Rengör donen regelbundet.
* I många hus med mekanisk frånluft finns spiskåpa kopplat till ventilationen. Med ett mekaniskt vred öppnas en lucka i kåpan när det behövs forcerad ventilation.

KÄLLOR: Schneider Electric och Svensk Ventilation
 

Våra tre vanligaste ventilationssystem
* Självdrag:
Historiskt sett den dominerande typen av ventilation. Luftkanaler byggdes vanligtvis nära skorstensstocken eftersom draget uppstår tack vare temperaturskillnader. Självdrag bygger på att ny luft, tilluften, kan komma in i bostaden via till exempel otäta fönster. Om gliporna tätas försämras verkningsgraden. Om skorstenen kallnar blir självdraget också sämre. Därför är självdrag effektivare på vintrarna än på somrarna. Självdrag fungerar dåligt med den nya tidens krav på energieffektivisering.

* Mekanisk frånluft, F-system:
När centralvärme blev vanligare började man från 1940-talet att bygga in ett system med frånluftsfläktar som suger ut frånluften ur bostaden. Mekanisk frånluft, eller F-system som det också kallas, är en enkel och billig lösning att installera, men lider av samma problem som självdragsprincipen. Det blir lätt dragigt vid fönstren samtidigt som smuts kommer in. Tilluftsdon med filter i fönsterkarmarna renar luften hjälpligt. För att kallras och drag inte ska uppstå måste systemet kalibreras noggrant.

* FT- och FTX-system:
Nya flerfamiljshus, och nästan alla typer av nya fastigheter, har balanserade system där fläktar styr både till- och frånluft. FT-system är både effektiva och tysta. Rätt inställt ger det ett utmärkt inneklimat. Är det ett FTX-system innebär det också värmeväxling vilket betyder att den uppvärmda frånluften värmer den inkommande tilluften. Det sparar mycket energi. Systemen fungerar utmärkt i dagens täta hus eftersom fastigheterna redan från början har ett nätverk av ventilationskanaler.

Kommentarer

FX och FTX fungerar mycket bra i lägenheter vi är VVS konsulter som beräknar och även att handla upp ventilation och FTX är toppen. För att slippa matos, rök och radon är FTX så bra. Dessa aggregat håller dessutom ca 40 år och behöver minimalt med service aggregaten har en verkningsgrad på hela 95 %. Sätter en bostadsrättsförening in FTX och går vidare med bergvärme för att minska sina uppvärmningskostnader så blir bergvärmen ca 35 % mindre vilket för en lite större föreningen kan vara miljoner i skillnad vid investering. I föreningar som har det varmt på sommaren i lägenheter brukar vi rekommendera föreningen att sätta in ett kylbatteri så får föreningen kyla på sommaren och kan åter-ladda borrhålen till deras bergvärmeanläggning om sådan finns och det är installerat det blir stor skillnad på temperatur från borrhålen. Det har visat sig att farliga partiklar från utsläpp från dieselbilar bl.a. och väg påverkar oss människor mer än vi trott idag vet vi att med dålig luft och PM 2,5 partiklar kan vi få hjärtinfarkt och kärlsjukdomar med FTX som har F7 filter (renar 99,99 %) som vid operationer gör att det blir ren luft som kommer in men även pollen blir mindre och känsliga människor kan känna sig bättre i en lägenhet med FTX.

Skriv en kommentar

Mer som detta