Vad händer med våra bostäder under 2014?

12 dec 2013 | Vad händer med bostadsmarknaden framöver? Som bostadsägare är det ibland svårt att bilda sig en uppfattning. I synnerhet när en del makthavare tittar på de stigande priserna och föreslår försämrade villkor. Din Bostadsrätt guidar bland de heta frågorna.

Är hushållens skulder ett problem? Riksbankschefen Stefan Ingves har pekat på skuldsättningen och risken för en bostadsbubbla som ett viktigt skäl till varför Riksbanken inte sänker reporäntan.

I dag råder det bostadsbrist i ungefär hälften av Sveriges kommuner med stigande bostadspriser. Inte minst i tillväxtregionerna får hushållen låna mer för att kunna bo. Under de senaste femton åren och bostadspriserna tredubblats.

Vi lägger allt mer av vårt ökade välstånd på boendet. Det är därför gör-det-själv-program är vanligare och byggvaruhus växer upp som svampar ur jorden. Vi är fler som äger vårt boende och därför ökar bolånen.

Både utanför och inom Sverige hörs en del röster som vill att regeringen ser över ränteavdragen, eller åtminstone minskar dem. Men hur sannolikt är det egentligen att vi skulle få se en sådan ändring? I riksdagen är det Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och som öppet resonerar kring en reformering av ränteavdragen, dock i försiktiga ordalag och med förbehållen att en eventuell förändring bör ske i blocköverskridande enighet, stegvis och försiktigt.

– På det hela taget är det felaktigt att diskutera försämrade ränteavdrag. Här handlar det om ett 40 år långt misslyckande att bygga bostäder, med stigande priser som följd. Ränteavdrag har inte införts för att det är skoj, de finns för att stödja yngre hushåll och för att få balans i kapitalbeskattningen. Vi måste ha någonstans att bo, och att då göra det ännu dyrare att bo har jag svårt att se att något parti egentligen skulle kunna genomföra, säger Kenny Fredman på Bostadsrätterna.

På Bostadsrätterna pekar man på andra problem på bostadsmarknaden, där de vill se politiska beslut.

– Dels har vi en ungdomskull som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Med kravet på 15 procents kontantinsats betyder det att många måste ta hjälp av anhöriga för att få köpa en bostad. Och långt ifrån alla har den möjligheten. Vi ser också hur flyttskatten, det vill säga reavinstbeskattningen på bostäder, gör att flyttkedjorna inte fungerar. Ett äldre par med utflugna barn förlorar på att flytta till ett mindre boende och än en gång blir det i slutändan svårare för förstagångsköpare att komma in.

När kan flyttskatten försvinna?
– Även om vi skulle vilja se en sådan förändring är vi medvetna om att det inte är något som görs i en handvändning, utan det föregås i vanlig ordning av utredningar. Även om de flesta politiker nog är eniga om det dåliga i denna skatt är det nog till syvende och sist finansministern som måste övertygas om detta, konstaterar Kenny Fredman.

Spelet om våra lån
 

Vad händer med bolånetaket?
Det är en tröskel för bostadsköpare att nya bolån inte får överstiga 85 procent av bostadens värde. Många anser att det är problem, men några ändringar är inte planerade. Det gör det svårt för både förstagångsköpare och växande familjer.

Måste vi amortera mer?
Finansinspektionen har föreslagit att bankerna ska erbjuda hushållen individuella och frivilliga amorteringsplaner, men det finns ännu inte några beslutat i frågan. Redan idag kräver storbankerna att de flesta amorterar ned sitt bolån till 75 procent av marknadsvärdet under en 10-15 års period.

Ska ränteavdragen sänkas?
Finansinspektionen har föreslagit att bankerna ska erbjuda hushållen individuella och frivilliga amorteringsplaner, men det finns ännu inte några beslutat i frågan.

Fast eller rörlig ränta?
Historiskt har det varit billigare att ha rörlig ränta än fast och den stora majoriteten väljer att ha det så. Riksbanken spår en höjning av reporäntan först i slutet av 2015. Viktigast är att du som låntagare sätter dig ner, tänker efter och räknar på kostnader. Hur ser din familjesituation ut? Ska du flytta inom överskådlig tid? Hur är det med jobbet? Är du orolig kan du se den högre kostnaden för bunden ränta som en försäkring. Andra väljer att spara pengar under lågräntetider för att sedan ha dessa när räntan höjs. Tänk på att det är den genomsnittliga räntan under lånets löptid som spelar roll.

Förhandla
Det finns inga fasta räntesatser på bolån. Se bankernas listpriser som förslag. Allt för få prutar på sin bolåneränta, men det lönar sig definitivt att göra det. Kontakta flera banker innan du tecknar ett lån. Kanske har du bekanta som lyckats med sin förhandling och kan tipsa sig om namnet på en personlig bankkontakt. Se också till att få det nerskrivet hur länge rabatten gäller.

Skriv en kommentar

Mer som detta