Ungas bostadsval – om de nu har något val – diskuterades i Almedalen

05 jul 2018 | Ungas boendesituation och framtida möjligheter på bostadsmarknaden diskuterades på Bostadsrätternas seminarium i Almedalen på onsdagen. Politiker, både på riksdagsnivå och från ungdomsförbunden, och forskare var i mångt och mycket eniga. Det behövs en bred överenskommelse om bostadspolitiken och riktade åtgärder mot denna grupp.

Seminariet tog avstamp i den undersökning som Bostadsrätterna låtit göra tillsammans med United Minds som handlar om ungas bostadsval – i den mån de har något val över huvud taget. Undersökningens huvuddelar presenterades av Maria Pleiborn, demograf och senior konsult på analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

Drygt 2 000 unga vuxna har i undersökningen tillfrågats om sin boendesituation och sin syn på framtida bostadsmöjligheter. Resultatet är i flera avseenden nedslående. Bland annat tror nästan var tredje att de aldrig kommer att kunna äga sin bostad. De unga är oroade över sin bostadssituation och sju av tio instämmer i att boendesituationen idag är helt orimlig.

30 procent av de unga har inga sparade pengar alls för framtida bostadsköp. Detta göra att många är beroende av föräldrar eller närstående som kan hjälpa dem med lån till kontantinsatsen, vilket stora grupper inte har möjlighet till.

– Unga har också väldigt grunda kunskaper om bostadsekonomi visar undersökningen. En av fyra vet till exempel inte vad som menas med amorteringskrav och var tredje vet inte vad räntebidrag är, sa Maria Pleiborn.

En av fem (21 procent) svarar dessutom i undersökningen att en starkt bidragande orsak till att de vill träffa en partner är att det skulle förbättra chanserna för dem på bostadsmarknaden.

En namnkunnig panel, modererad av Anna Bellman med Gustaf Reinfeldt som side-kick, fick sedan kommentera undersökningen och dagens ämne.

Anna Granath Hansson, forskare från KTH, tyckte att undersökningen visade att de unga har en ganska realistisk bild av bostadsverkligheten, till exempel när det gäller hur mycket pengar man behöver lägga på sitt boende.

– Däremot trodde jag kanske att ”sol-och-vårarna” på bostadsmarknaden var ännu fler, sa hon.

Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och Johan Löfstrand, dito för Socialdemokraterna hade i stora delar en samsyn vad gäller några av de åtgärder som kan hjälpa unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Det behövs en bred bostadspolitisk överenskommelse i grunden och riktade åtgärder för olika målgrupper, sa Johan Löfstrand.

Socialdemokraterna har låtit ta fram en rapport där en expertgrupp kommit fram till ett antal förslag. Ett av förslagen är startlån för förstagångsköpare, ett annat är subventionerat bosparande.

– Det är bra att socialdemokraterna föreslår det här men synd att det är utifrån en intern utredning och inte en statlig. Det gör att det nu kommer att ta tid innan det kan bli verklighet, sa Caroline Szyber.

Även representanter från ungdomsförbunden fick ge sin syn på dagens ämne.

Nasra Ali, förbundsordförande för S-studenter, framhöll att debatten för dagen sköt över ansvaret på individen medan det är politiken som måste ta ett helhetsgrepp om frågan.

– Jag skulle vilja få en tydligare bild av hur bostadssituationen ska lösas, och gärna se att fler kommuner införde bostadsgaranti.

Naod Habtemichael, förbundsordförande för Centerstudenterna, höll inte med.

– Några bostadsgarantier tror jag inte på. Däremot en bred överenskommelse om bostadspolitiken, sa han.

Och det var deltagarna i panelen rörande överens om, liksom att det behövs fler kunskapstimmar i privatekonomi inriktat på bostad i skolan.

Läs rapporten om undersökningen här.

Skriv en kommentar

Mer som detta