Två nya medlemsförmåner: Försäkringar ger 10-årig trygghet mot byggfel

06 nov 2017 | Nu erbjuds Bostadsrätternas medlemsföreningar två helt nya medlemsförmåner: Dels ett 10-årigt byggfelsskydd för föreningar som äger ett nyproducerat flerbostadshus, dels ett 10-årigt renoveringsskydd i samband med renovering eller ombyggnad.

Sedan tidigare erbjuder Bostadsrätterna alla medlemsföreningar en förmånlig  fastighetsförsäkring speciellt anpassad till bostadsrättsföreningar genom ett samarbete med Allians/Söderberg & Partners. Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och till ett mycket förmånligt
pris.

Den gamla byggfelsförsäkringen som blev obligatorisk år 1993, och som tidigare behövde tecknas innan byggandet av ett bostadshus påbörjades, togs bort den 1 juni 2014.
Bostadsrätterna har därför tagit fram ett komplement till den fastighetsförsäkring som medlemsföreningarna erbjuds. Nu introducerar Bostadsrätterna en helt ny försäkring som erbjuds alla medlemsföreningar och som passar de föreningar som gör större renoveringar, till- eller ombyggnationer. Försäkringen ger föreningen ett 10-årigt skydd mot eventuella
byggfel.

För medlemsföreningar som äger nyproducerade flerbostadshus har Bostadsrätterna även tagit fram en 10-årig byggfelsförsäkring mot byggfel som kan påträffas.
Försäkringarna är framtagna i samarbete med Bostadsrätternas medlemsföreningar, byggbolag och fastighetsbolag för att minimera den oro som kan finnas då föreningen ska göra större investeringar eller inför flytt till ett nyproducerat flerbostadshus.

Bägge försäkringarna omfattar även utvecklingsfel. Det kan till exempel vara fel och skador  som uppstått som en följd av att byggnationen eller renoveringen gjorts med material eller metoder som vid tiden för byggandet ansetts fackmässiga, men som senare visat sig vara bristfälliga. 

Till skillnad mot andra byggfelsförsäkringar på marknaden omfattar alltså denna försäkring inte bara åtgärd av skadorna utan även de ursprungliga fel som orsakade dem.

Försäkringsgivare är Lloyd’s Underwriters och försäkringarna förmedlas av vår försäkringsmäklare Söderberg & Partners. Ansökan om Byggfelsskydd görs på särskild blankett.

Kontakta Åke Arén på tel. 08-700 71 50 eller e-post ake.aren@soderbergpartners.se.
Läs mer om försäkringarna i produktbladen nedan.

Skriv en kommentar

Mer som detta