Tre bostadsorganisationer vill förlänga stämmolagen

15 dec 2021 | Bostadsrätterna har tillsammans med HSB och Riksbyggen gjort en hemställan till regeringen om förlängning av den tillfälliga stämmolagen som under pandemin har underlättat genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bland annat vill de tre organisationerna tillåta poströstning med tanke på coronapandemin.

För många av Sveriges cirka 28 000 aktiva bostadsrättsföreningar börjar snart planeringen inför årsstämman. Samtidigt står vi inför ett läge med en ökad smittspridning, om än från låga nivåer, och införande av nya restriktioner med anledning av det. Detta läge innebär en osäkerhet för de föreningar som planerar sin stämma.

Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen välkomnade den tillfälliga lag (2020:198) som infördes under 2020 för att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som minskar risken för smittspridning. Den har inneburit en möjlighet för våra bostadsrättsföreningar att genomföra sina stämmor utan fysiskt deltagande.

Då vi nu är i ett annat läge än det som gällde när regeringen i oktober beslutade att inte förlänga lagen skulle vi härmed önska att den tillfälliga lagen trots tidigare beslut förlängs även under nästa år. Det skulle göra det möjligt för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att planera för stämmor på bästa sätt utifrån rådande läge, med en beredskap om det skulle bli en ökad smittspridning.

Läs tidigare artikel om regeringens beslut.

Skriv en kommentar

Mer som detta