Sverige behöver bygga 500 fler bostäder – varje vecka

Grafen visar färdigställda bostäder och befolkningstillväxt per år i Sverige 1970-2015
13 jul 2016 | DOKUMENT BOSTADSKRISEN. Trots ökat byggande växer bostadsbristen – med mer än 500 lägenheter i veckan om den nuvarande byggtakten håller i sig. Innan året är slut väntas bristen ha ökat med ytterligare 25 000 bostäder. – Tiden för finlir är förbi. Nu krävs det undantagslagstiftning, säger Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi.

Fram till 2025 räknar Boverket med att det behöver byggas mer än 700 000 bostäder i Sverige, om det inte kommer lika många flyktingar som i fjol. Då behöver det byggas ännu mer.

I år beräknas det påbörjas byggnation av drygt 53 000 bostäder, vilket är mer än på över ett decennium men långt ifrån tillräckligt. Bostadsbristen kommer att bestå.

– Det går att utnyttja det nuvarande bostadsbeståndet effektivare, till exempel genom att öka rörligheten. Men det löser inte krisen. I dag är det bostadsbrist i princip över allt, säger Hans Lind.

Varför har det blivit så här?
– Vi har under många år försummat byggandet. När jag för en tid sedan städade hittade jag ett PM från 1999 med rubriken ”Varför byggs det så lite bostäder”?

– Nu är situationen ännu värre. Byggandet måste öka och det fort. Det borde byggas 100 000 lägenheter per år eller så.

Går det?
– Kunde man i USA under andra världskriget på bara några månader ställa om civil produktion till militär, så kan vi så klart få igång bostadsbyggandet om vi bara vill. Det finns många människor som är duktiga på att se problem och allt som kan gå fel. Nu behöver vi människor som löser problemen.

Ska bostadsbyggandet öka, måste det fram mer byggbar mark och det snabbt. Det förutsätter i sin tur, enligt Hans Lind, ett väsentligt förenklat planförfarande. Kort sagt; det kommunala planmonopolet måste rundas.

– Det finns många exempel på kommuner där medborgarna inte vill att det byggs. De vill ha kvar sina stora grönområden och sina höga priser och väljer politiker som ser till att det blir så. Kommunerna vet också att om det byggs lite, och dessutom dyrt, flyttar det bara in välbeställda hushåll.

Hur får man kommunerna att planlägga mera?
– Nu är det kris och då kan vi inte följa det ordinarie regelverket.Men att ändra det, tar samtidigt för lång tid. Den snabbaste vägen är att riksdagen beslutar om undantagslagstiftning. Kommunerna tvingashelt enkelt att planlägga mera mark. Varje kommun bör tilldelas ett beting.

Om kommunerna inte lever upp till betinget?
– Då bör staten genom länsstyrelsen ta över ansvaret. Om den som äger marken inte vill bygga, bör vi ha en snabb expropriationsprocess. Självklart ska markägaren få en marknadsmässig ersättning.

– Läget är så allvarligt att vi temporärt även bör sätta överklaganderätten ur spel. Världen går inte under om någon skulle råka bygga ett hus på fel ställe. Har det fattats felaktiga beslut, går det dessutomalltid att i efterhand betala ut skadestånd.

Många har inte råd att hyra eller köpa de lägenheter som byggs.
– I dag, när man bygger lite samtidigt som det finns en stor efterfrågan, tar bolagen ut det som marknaden tål. Det är inget konstigt.

– Men jag är övertygad om att det går att bygga väsentligt billigare, inte minst med hjälp av standardisering. Byggföretagen borde därför få sina hus typgodkända och slippa kommunal prövning.

– I till exempel Tyskland har man sänkt byggkostnaderna med 30 procent bara med hjälp av upprepningseffekter. Så kan vi också arbeta.

Räcker det?
– Nej, staten bör komma överens med kommunerna om att de ska leverera en viss mängd byggbar mark och med bolagen om att de inom en viss tid ska bygga en viss volym bostäder till ett visst pris. Staten får ta en del av risken genom att garantera att bolagen får lägenheterna uthyrda eller sålda till ett fastställt pris och inom en viss tid. I projekt som har ett socialt värde, bör staten vara extra generös mot både dem som köper och dem som bygger.

Behöver man bygga till lägre standard?
– Nja. Vi bygger inte hus i Sverige som är dåligt isolerade, som inte har kök och badrum. Det finns dessutom ingen ekonomi i att bygga hus som måste rivas om tio år eller så. Däremot kan man släppa
på en del mindre viktiga krav för att få ner kostnaderna. Det är till exempel inte säkert att ett litet rum på fem kvadratmeter måste ha fönster.

Text: Mikael Bergling
Grafik: Johan Askegård

Läs också: Krisen på bostadsmarknaden – nu avgörs spelreglerna

Skriv en kommentar

Mer som detta