Svårare att kapa en bostadsrättsförening

05 mar 2015 | Regeringen har beslutat om att Bolagsverket ska ändra sina rutiner när det gäller byte av styrelse i en bostadsrättsförening. Ett brev ska skickas till dem som avförs respektive tillträder i en styrelse.

Även om det får ses som ovanligt händer det att föreningar kapas och styrelsen byts ut utan att veta om det. Det kan handla om att någon utomstående vill komma åt de ekonomiska medlen eller på grund av konflikter internt i föreningen.

För att ändra en styreles sammansättning meddelar någon Bolagsverket om de nya ledamöterna samt betalar en särskild avgift. Hitintills har dessa kapningar varit svåra att upptäcka och det kan ta tid innan någon märker att så har skett och att förenings bankkonton har tömts.

Ett sätt att snabbare upptäcka kapningen är att Bolagsverket skickar brev till de som avregistrerats och brev till de nya ledamöterna.

– Vi har tidigare pekat på riskerna med det nuvarande förfarandet och efterlyste en åtgärd som denna vilken nu regeringen inför. Här är vår förhoppning att dessa kapningar ska minska, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Läs regeringens pressmeddelande på regeringen.se.

Skriv en kommentar

Mer som detta