Strålande tider för solenergi

Bild på Malin Johansson och Thomas Åkesson
03 okt 2017 | Solcellspaneler har länge dragits med ett stort problem: de har varit för dyra. Men de senaste åren har priserna sjunkit rejält samtidigt som verkningsgraden ökat. För bostadsrättsföreningar som vill börja producera egen el finns det en del att tänka på.

För tio år sedan kostade solcellspaneler cirka 30 000 kronor per kilowatt. I dag är de nere i under halva det priset.

– Dagens priser gör det fullt möjligt för en bostadsrättsförening att investera i solceller, konstaterar Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna.

Ett första steg för en bostadsrättsförening som funderar på att köpa solcellspaneler är att ta reda på hur mycket sol som strålar mot fastigheten på ett år. Allt fler kommuner erbjuder solkartor eller   solcellskartor där man ner på husnivå kan ta reda på hur mycket el det går att utvinna med solceller på taket.

Nästa sak att fundera på är hur produktion och konsumtion stämmer överens. Generellt är den matchningen dålig. Solcellerna producerar mest el under vår och sommar när elanvändningen i en fastighet normalt är lägre än på vintern.

– Det är viktigt att ta reda på hur elanvändningen ser ut över året och försöka att dimensionera sin solcellsanläggning efter föreningens behov. Även om det går att sälja förnybar el till elbolag så kan det vara dumt med för stor överproduktion, säger Birgitta Govén, energi- och klimatrådgivare på Aton och ordförande för Energirådgivarna.

När föreningen vet hur stor anläggning man vill ha är det dags att göra en ritning och söka bygglov eller göra en bygglovsanmälan. Reglerna för vad som krävs varierar från kommun till kommun. Faktorer som påverkar är bland annat typ av hus, panelernas storlek, deras vinkel i relation till taket och hur mycket de påverkar husets utseende. Man bör också så tidigt som möjligt skicka in en ansökan till länsstyrelsen om statligt investeringsstöd.

Staten avsätter en begränsad summa varje år  och pengarna tar snabbt slut. Stödet är på 30 procent av investeringskostnaden.

– Men jag tycker inte att man ska räkna in de pengarna i sin kalkyl. Det är bättre att se dem som en bonus om de kommer, säger Mats Lindbäck.

Han tycker att det är viktigt att ha med miljöaspekten i sin verksamhet, men man får aldrig glömma att föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen:

– I slutändan handlar det alltid om pengar. Men idén med föreningen är också att dra nytta av att medlemmarna gör saker tillsammans och utnyttjar resurserna på bästa sätt. Solcellspaneler kan vara ett bra exempel på det.

Investeringen är också ett sätt att skydda sig mot framtida prishöjningar.

– Många tror ju att elpriset så småningom kommer att stiga. Att producera sin egen el blir då ett sätt att veta hur mycket man ska betala, säger Birgitta Govén.

Thomas Östberg

Läs mer om Brf Anno 1905 och solcellstekniken.

CHECKLISTA

• 35 graders lutning och söderläge ger bäst effekt. Riktningarna sydväst och sydost går också bra och ger cirka 94 procent av maximal produktion.

• Placera panelerna så att de får så mycket ljus som möjligt. Inga hus eller träd som skuggar.

• Sök investeringsstöd så fort som möjligt (pengarna tar snabbt slut). Sök även elcertifikat och momsregistrera om ni ska sälja el.

• Solceller ger i medeltal 150 watt per kvadratmeter.

• Enligt ett räkneexempel från Råd & Rön tar det drygt 20 år innan investeringen betalat sig.

Föreningen Anno 1905 i Göteborg räknar med att ha fått tillbaka pengarna på tio år.

Källa Råd & Rön

Skriv en kommentar

Mer som detta