Spännande debatt om ungas boende

09 aug 2016 | På en välbesökt programpunkt lät Bostadsrätterna partiernas ungdomsförbund debattera bostadspolitik. Många argument var kända men debatten bjöd ändå på en hel del överraskningar.

För andra året i rad arrangerade Bostadsrätterna en bostadspolitisk debatt i Almedalen med  ungdomsförbundens ledare. Under debatten fick publiken rösta och ställa sina egna frågor. En skiljelinje mellan blocken är om det ska vara mer eller mindre marknad vad gäller bostäder och detta blev tydligt även denna gång.

Allianspartiernas ungdomsförbund vill se någon typ av marknadshyra vad gäller hyresrätter, medan de rödgröna är emot detta. Henrik Edin från Liberalernas ungdomsförbund menade att hyresrätten borde vara ett relativt kortsiktigt boende med lätt åtkomst.

Men debatten kom även att handla om det ägda boendet. Magnus Ek, Centerns ungdomsförbund konstaterade att ungas problem är att kunna efterfråga bostäder och fick medhåll av KDU som föreslår ett skattegynnat bosparande för att hjälpa hushåll med lägre inkomster.

Grön ungdoms Mårten Roslund hade en delvis annorlunda syn på detta, nämligen att det behövs fler hyresrätter så att unga har råd att spara till en bostad. Moderator för debatten var Anna Bellman.

Skriv en kommentar

Mer som detta