Snart dags att lämna kontrolluppgifter

14 nov 2018 | Årsskiftet närmar sig och det blir återigen aktuellt att fylla i kontrolluppgifter för 2018 på ersättningar och förmåner, sålda bostadsrätter och eventuella utdelningar. Senast 31 januari 2019 ska Skatteverket ha fått in kontrolluppgifterna.

Kontrolluppgifterna ska lämnas om ersättningar till en person är 100 kronor eller mer för hela året, antingen elektroniskt eller på blankett KU10. Här ska lön och arvoden ingå, men också förmåner som till exempel gratis parkeringsplats som ersättning för utfört arbete. Detta gäller också kostnadsersättningar för till exempel telefon.

Kontrolluppgifterna ska stämma överens med inlämnade skattedeklarationer, men kan alltid rättas. Differens kan uppstå om föreningen betalat ut ersättning på 1 000 kronor eller mindre. Den utbetalningen ska inte vara med i skattedeklarationen men däremot i kontrolluppgifterna.

På ersättningar som överstiger 1 000 kronor per år tillkommer en arbetsgivaravgift. Beroende på mottagarens ålder kan avgiften variera allt från noll procent upp till 31,42 procent.

På alla ersättningar för utfört arbete gör föreningen i regel ett skatteavdrag med 30 procent, men det förutsätter att ersättningen totalt är på mer än 1 000 kronor per år.

För utdelningar och bostadsförmåner behöver föreningen lämna kontrolluppgift på blanketten KU 31. I kontrolluppgiften tar föreningen med utdelning i form av kontanter och delägarnas  bostadsförmåner.

Mer om detta finns i Skatteverkets broschyrer SKV 378 ”Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar” och SKV 373 ”Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m.”

Slutligen ska föreningen lämna kontrolluppgift på blanketten KU 55 för de lägenheter eller del av lägenhet som under 2018 bytt ägare. Här kan det röra sig om försäljning, arv, gåva eller bodelning och föreningen lämnar kontrolluppgift för varje person som ägt någon andel.

Hela arbetet går mycket enklare genom att skicka in uppgifterna elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten behövs en e-legitimation.

Skriv en kommentar

Mer som detta