Slopat stöd för energieffektiviseringar

06 dec 2021 | Sedan den 1 oktober har fastighetsägare – däribland bostadsrättsföreningar – kunnat söka stöd för merkostnader i samband med energieffektiviseringar. I förra veckan beslutade riksdagen att detta stöd avvecklas vid årsskiftet. Den som vill söka stödet måste alltså göra det innan den 31 december 2021.

Från och med oktober i år har bostadsrättsföreningar – liksom fastighetsägare av hyresrätter och kooperativa hyresrätter – kunnat söka stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet ges för merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent.

Riksdagen har dock, i samband med beslut om statens budget för år 2022, beslutat att avveckla stödet till energieffektivisering i flerbostadshus efter årsskiftet. Det innebär att ansökningar som kommer in efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Om förberedelser för att söka stödet redan är påbörjade är det alltså viktigt att skicka in ansökan före årsskiftet. Läs mer om villkoren för stödet på Boverket.se.

Skriv en kommentar

Mer som detta