Slopat krav på bygglov för solcellspaneler – och ökat bidrag

11 jul 2018 | Regeringen föreslår att kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare ska tas bort i plan- och bygglagen.

Syftet är att förenkla regelsystemet för bygglov, ge enskilda fastighetsägare ett större ansvar och att avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet. Förslagen syftar också till att underlätta och påskynda omvandlingen till förnybar el.

Ändringarna innebär alltså att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Det slopade kravet gäller montering på en byggnad inom ett detaljplanelagt område och åtgärderna ska följa gällande detaljplan. Kommunen ska ha möjlighet att återinföra lovplikt i detaljplanen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Det bidrag som kan sökas för installation av solcellspaneler, solcellsstödet, ökades vid årsskiftet 2017/2018 från 20 procent till 30 procent av investeringskostnaden. Ytterligare medel har också avsatts i regeringens vårbudget för att bland annat korta handläggningsköerna. Bidraget förvaltas av Energimyndigheten och kan sökas hos länsstyrelserna.

Kommentarer

Detta beslut har gjort det mycket lättare för våra kunder (bostadsrättsföreningar) att installera solceller som producerar el i storstäder som bl.a. Stockholm City när bygglov slopades den 1 augusti. Våra kunde vill så gärna hjälpa till att sänka utsläppen. Fakta: Solceller är mycket effektiva idag och när våra kunder har ventilation med återvinning som FX eller FTX och även installerat bergvärme är den nya förbrukningen mycket låg. Installationer drivs av el vilket gör det ännu mer fördelaktigt att sätta upp solceller på tak. Fjärrvärmen kopplas bort helt för att slippa dubbla abonnemang då våra bergvärmeanläggningar aldrig behöver spets idag (el-panna sätts in som säkerhet). Då många av våra kunder inte har någon uppvärmningskostnad för värme eller tappvarmvatten och solcellerna driver då bergvärmen och ventilationen helt hjälper vi även miljön på bästa sätt, utsläpp från fastigheter står för hela 40 % av alla utsläpp den måste ner. På natten när solcellerna inte producerar el skickas överskottet ut på nätet under dagen och blir som ett batteri för er i föreningen och ni kan nyttja den elen när inte era paneler kan producera el under natten. Då fortsätter den elen att driva ventilation och bergvärme gratis även nattetid (egenproducerad el). Våra kunder har då ingen uppvärmningskostnad år efter år. Chris Hedjerson.

Skriv en kommentar

Mer som detta