Skatteverket erbjuder webbseminarier för bostadsrättsföreningar

02 sep 2020 | Under hösten och vintern 2020/2021 arrangerar Skatteverket ett antal webbseminarier för bostadsrättsföreningar. Seminarierna riktar sig till bostadsrättsföreningar som redovisar arvoden och andra ersättningar men även inför lämnande av kontrolluppgifter.

En bostadsrättsförening kan i vissa fall behöva registrera sig som arbetsgivare och redovisa skatter och avgifter vid utbetalning av ersättningar till anställda eller styrelseledamöter.

Bostadsrättsföreningen ska varje år lämna kontrolluppgift till Skatteverket när en medlem i föreningen överlåter hela eller delar av en bostadsrätt. Kontrolluppgift ska i vissa fall även lämnas för anställda om utbetalda arvoden och andra ersättningar.

För att skapa förutsättningar för föreningarna att göra rätt och för att svara på frågor arrangerar Skatteverket flera webbseminarier.

Följande webbseminarier finns nu utlagda på Skatteverkets hemsida där man också anmäler sig:

Bostadsrättsföreningens redovisning av arvoden och andra ersättningar,
27 januari kl. 10.00 - ca 11.15

Inför lämnande av kontrolluppgift:

Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift, 1 december kl. 17.00 - ca 18.15

Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift, 7 december kl. 15.00 - ca 16.15

Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift, 12 januari kl. 17.00 - ca 18.15

Bostadsrättsföreningen lämnar kontrolluppgift, 20 januari kl. 10.00 - ca 11.15

Ni kommer att kunna ställa frågor via en chat under seminarierna.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta