Skada betyder inte lägre avgift

20 aug 2015 | Den som bor i bostadsrätt har vanligtvis inte rätt till sänkning av månadsavgiften om det uppstått en skada som påverkar lägenheten. Men den som bor i föreningens hyresrätt får nedsättning av hyra. Förklaringen till detta ligger i lagstiftningen men också i själva syftet med bostadsrätt.

En vattenledning  läcker inne i väggen och orsakar skador i två lägenheter, en bostadsrätt och en hyresrätt. Föreningen låter riva ut de skadade delarna i lägenheterna, ställer in torkfläktar och återställer. Under tiden torkfläktarna går kan inte innehavarna bo i lägenheterna. Båda kräver sänkning av årsavgiften respektive hyran. Har de rätt till det?

Eftersom det rör sig om en vattenledningsskada åtgärdar föreningen samtliga skador som har uppstått dels inne i lägenheterna, dels i bjälklaget mellan bostadsrätten och hyresrätten. Konkret handlar det om att riva ut de delar som är skadade, och ställa in torkfläktar för att sedan återställa.

Någon uttrycklig rätt till sänkning av månadsavgiften på grund av att medlemmen inte kan bo i bostadsrätten under reparationstiden finns inte. Enligt bostadsrättslagen har visserligen  bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften om föreningen inte skött sin reparationsskyldighet, eller om föreningen på annat sätt har orsakat skadan.

En del tycker att nyttjanderätten av lägenheten störs genom att medlemmen inte kan bo i lägenheten en viss period, men det beror ju på att föreningen faktiskt uppfyller sin reparationsskyldighet.

En förutsättning för att sänkning ska kunna komma ifråga är att föreningen anses ha förorsakat skadan så att bostadsrättshavaren inte kan bo i lägenheten, det som med en juridisk term kallas för vållande. I det här sammanhanget ses vållande som att föreningen på något sätt gjort sig skyldig till vårdslöshet genom att inte reparera.

I praktiken är det svårt att fastställa något vållande då det ofta rör sig om en olyckshändelse. När det gäller bostadsrätt ger lagen utrymme till ersättning bara om föreningen inte har uppfyllt lagkravet på att reparera skador eller i övrigt inte alls lever upp till underhållsansvaret för fastigheten.

Vad många bostadsrättshavare glömmer bort när de högljutt ställer krav på sänkt årsavgift är att det är de själva och grannarna som betalar reduktionen, i och med att medlemmarna äger fastigheten tillsammans. Och inte sällan ställer de krav på att få ett helt nytt vardagsrum med nytt golv och särskilda tapeter, precis som de hade innan skadan inträffade. Men någon sådan rätt finns alltså inte.

När det gäller hyresrätter är det helt annorlunda. Formellt regleras rätten till hyresreducering i hyreslagen. Enligt denna har en hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran om det, som det står, föreligger hinder eller men i nyttjanderätten. Hyresrätten är alltså betydligt mer skyddad än vad bostadsrätten är i synen på rätt till nedsättning av hyra när lägenheten inte går att använda helt eller delvis. Till exempel kan ett kök som inte går att använda innebära en hyresreduktion på 40 procent, men detta gäller enbart hyresrätt.

Skriv en kommentar

Mer som detta