Seminarium om det hatade - men mest älskade - ränteavdraget

Bild Niklas Wykman (M), Patrik Lundqvist (S) och moderator Annika Creutzer.
13 feb 2020 | Bostadsrätterna arrangerade i veckan ett seminarium, Älskade hatade ränteavdrag, som belyste ränteavdraget ur olika synvinklar. Vilka skäl finns för och emot en ändring av ränteavdragen och vilka konsekvenser skulle det få om det togs bort? Den samlade expertisen var ense om att ränteavdraget inte bör slopas – i alla fall inte helt och inte nu direkt.

Seminariet tog avstamp i den rapport som Bostadsrätterna nyligen tagit fram som handlar om räntebidragets betydelse för de unga och deras möjlighet att skaffa sin första ägda bostad. Medverkande var forskare, ekonomer, analytiker och politiker som diskuterade frågan ur sina respektive perspektiv.

Först ut var Robert Boije, chefsekonom på SBAB, som la fram motargument för vart och ett av de skäl som lyfts fram för att trappa ner eller ta bort ränteavdragen. Han menar att konsekvenserna skulle bli fallande bostadspriser och en ökad belåning på bostäder. Förstagångsköpare och hushåll med litet eget kapital skulle drabbas hårdast, däribland unga och exempelvis separerade par.

Istället föreslår Robert Boije en differentiering av den kommunala fastighetsavgiften, sänkt tak för ränteavdraget och slopat ränteavdrag för konsumtionslån.

Han fick i stort medhåll av samtliga medverkande och även närvarande politiker från Moderaterna och Socialdemokraterna var eniga om att ränteavdraget inte ska tas bort – i alla fall inte helt och inte på en gång.

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist presenterade kort rapporten ”Ränteavdragets betydelse för unga hushåll”. Den visar att hälften av de tillfrågade inte  tror att det skulle kunnat köpa sin bostad utan ränteavdraget. Ett minskat sparande är den vanligaste troliga effekten av ett avskaffat ränteavdrag. Det framkom också i rapporten att 11 procent säger sig behöva flytta om ränteavdraget tas bort och räntan går upp till ”normalläge”, här räknat med 5 procent.

Medverkande vid seminariet
Robert Boije, chefsekonom, SBAB
Mats Persson, professor emeritus, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Agnetha Jönsson, analytiker, Dagens industri
Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, Moderaterna
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot i skatteutskottet, Socialdemokraterna
Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna

Moderator
Annika Creutzer

Läs mer här: Rapporten Ränteavdragets betydelse för unga hushåll
Robert Boijes presentation i PDF

Skriv en kommentar

Mer som detta