Se upp med pantförskrivningen

16 apr 2012 | Pantförskrivningen ingår i föreningens löpande arbete och sker mest på rutin, och så borde det vara. Men i bankens standardformuleringar på blanketten kan det finnas fallgropar att vara uppmärksam på. Ett exempel är den bank som vill att föreningen ska garantera lägenhetens yta, något som är direkt olämpligt.

”Vi bekräftar ovan angiven lägenhetsyta för den pantsatta bostadsrätten”, står det i bankens förtryckta blankett. Frågan som föreningen bör ställa sig är vilket ansvar den tar om man skriver under blanketten. Generellt sett har det under senare år blivit ett större fokus på en lägenhets yta; den spelar helt enkelt mycket större roll. Bostadspriser rapporteras i medierna efter kvadratmeterpris och vänner emellan diskuterar vad lägenheten gick för per kvadrat. Men till skillnad från vad vi tycker om att diskutera tar Bostadsrättslagen inte någon större hänsyn till ytan.

Det finns inget lagkrav om att lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgifter om ytan. Då en köpare bestämmer sig för att mäta upp sin lägenhet och finner att ytan är några kvadratmeter mindre än det som sades i annonsen, kan det bli flera problem. Köparen kan komma till slutsatsen att månadsavgiften för lägenheten ska sänkas, det vill säga att andelstalen ska justeras. Föreningen ska inte ta tag i den frågan, utan felaktigt angiven lägenhetsyta är något mellan köparen och säljaren att göra upp om.

Skulle föreningen ändå börja ändra i andelstalen börjar problemen att hopa sig. Ofta har ingen i föreningen någon aning om vad det var som spelade in när andelstalen en gång i tiden bestämdes. Och en ändring av andelstalen handlar till syvende och sist om att andra bostadsrättshavare måste betala den tappade intäkten. Konsekvensen kan också bli att fler bostadsrättshavare börjar mäta sina lägenheter och tycker sig ha en orättvis månadsavgift. Det är inte alls säkert att andelstalen endast utgår från yta.

Mot bakgrund av detta blir det vanskligt att garantera i pantförskrivningen att den uppmätta ytan är korrekt. Föreningen har knappast mätt ytan i samband med försäljningen och vet inte heller vilken mätmetod som användes när någon kom fram till ytuppgiften. Och risk finns för att köparen tar föreningens uppgift för sann och då kan föreningen bli inblandad i en konflikt som rör säljaren och köparen.

Men formuleringen om lägenhetsyta är inte den enda gången som varningsklockorna bör ringa. En av storbankerna har en standardformulering som säger att bostadsrättsföreningen måste meddela banken om lägenheten hyrs ut i andra hand. Återigen handlar detta om något föreningen inte ska behöva ägna sig åt. Det är ett stort ansvar att hålla reda på medlemmars lånevillkor och bli ansvarig för att dessa uppfylls.

Hur ska styrelsen då göra när någon upptäcker oskäligheter? Ett sätt är att kontakta banken och påpeka bristen, och ett annat alternativ är att stryka över texten och vid underskriften ange att föreningen inte garanterar ytan eller tar ansvar för att meddela bank om andrahandsuthyrning.

Kommentarer

Vi gjorde en helt ny mätning av huset och dess ytor, det var värt pengarna.
Hela föreningens yta ökade med 64 kvm.
Det gav bättre intäckter och ser bättre ut vid försäljningar.

Skriv en kommentar

Mer som detta