Se hur mycket mer bolånet kostar på amorteringskollen.se

02 dec 2015 | Det är viktigt att den som lånar på banken också förstår vad ett amorteringskrav ställt av Finansinspektionen, med riksdagspartiernas godkännande, kan komma att kosta. Därför lanseras webbplatsen amorteringskollen.se av Bostadsrätterna.

Genom att fylla i bostadens pris och kontantinsats på amorteringskollen.se går det snabbt att få fram vilken kostnad det blir.

Ett kommande amorteringskrav kan komma att kosta åtskilligt för den som behöver flytta. En person som köper en bostad för 3 000 000 kronor behöver först lägga in en kontantinsats på 450 000 kronor och sedan amortera 4 250 kronor i månaden. Räntan och avgift till bostadsrättsföreningen tillkommer.

– Vi tycker givetvis att det är bra att hushållen amorterar. Men det amorteringskrav som nu är på gång är alldeles för stelbent och kommer att påverka många hushåll. Istället borde det vara en sak mellan bolånekunden och banken att diskutera, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

– Hushållens skuldsättning är uppe på tapeten och det kan i mångt och mycket förklaras genom låga räntor. Samtidigt måste vi komma ihåg att en förutsättning för bostadsbyggandet är att hushållen lånar på banken, det är därifrån finansieringen kommer. Om den stryps via krav på hög kontantinsats, tvångsamorteringar, sänkt ränteavdrag och skuldkvotstak, blir konsekvensen att många inte kommer att ha råd att skaffa sig en bostad eller flytta.

– Jag skulle vilja se ett omtag av bostadspolitiken och ett återupprättande av samhällskontraktet. Med det menar jag att på en ideal bostadsmarknad ser samhället till att det finns tillräckligt med bostäder och en fungerande finansiering för hushållen, där priserna inte rusar iväg, säger Ulrika Blomqvist.

Skriv en kommentar

Mer som detta