Samtal pågår om andrahandsuthyrning

04 apr 2013 | Sedan ett par månader för Bostadsrätterna och de andra bostadsrättsorganisationerna samtal med regeringen om bättre regler för andrahandsuthyrning. Bakgrunden är naturligtvis det förvirrade läget förra hösten.

Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, varför deltar Bostadsrätterna i samtalen?
– Det har visat sig att det finns många missuppfattningar om vilka regler som faktiskt gäller, bland både politikerna, styrelserna i bostadsrättsföreningarna och de boende. Där kan vi säkert göra en insats för att skapa tydligare regler. Men framförallt handlar det om att påverka regelutformningen; I riksdagens omröstning i höstas skiljde det endast några röster och majoriteterna hoppade mellan de olika förslagen. Det är värdefullt om vi kan bidra till att skapa regler som det finns enighet bakom.

Blir det nu en helt fri uthyrning?
– Nej, hur de nya reglerna kommer att se ut är det naturligtvis för tidigt att säga något bestämt om. Men vi har fört fram, och det kommer nog politikerna lyssna på, att den som vill hyra ut alltid måste redovisa godtagbara skäl för styrelsen. Samtidigt bör det bli lättare att hyra ut om majoriteten av medlemmarna i huset vill så. Utmaningen är att finna en balans mellan medlemmens och föreningens intresse. Föreningens möjlighet att fungera ska vägas mot medlemmens rätt att förfoga över sin lägenhet.

Varför finns det regler för andrahandsuthyrning över huvud taget?
– Det handlar om att skydda föreningens, det vill säga också medlemmarnas intresse. Föreningens syfte är ju att verka för dem som bor i huset. Många vill veta vem vi möter i trappan på väg till jobbet, det är högst rimligt. Och att driva en förening där nästan alla bor på andra ställen är ogörligt.

Exakt vilka ändringar har bostadsrättsorganisationerna och regeringen diskuterat?
– Vi tycker man ska justera lagstiftningen så den blir tydligare. Men i grunden är den faktiskt inte så dålig. Det är förarbetena, det som förklarar hur avvägningarna ska göras, som kan skrivas bättre.  Vi ser också att det också handlar om att öka kunskapen. Debatten som varit har visat att det finns en stor missuppfattning kring andrahandsuthyrning. Många tror att de inte alls får hyra ut. Regeringen kommer troligen också göra det möjligt för föreningar att ta ut en extra avgift från dem som hyr ut, som ett litet plåster på såren för dem som har mycket uthyrningar.

Vad händer nu?
– Samtalen fortsätter, och går allt bra presenteras ett förslag som sedan läggs till grund för beslut i riksdagen. Bostadsrättsorganisationerna har också åtagit sig att undersöka hur många lägenheter som i dagsläget står tomma och som kan komma ifråga för att hyras ut. Det konstiga är att ingen idag faktiskt vet hur många lägenheter det handlar om.

Skriv en kommentar

Mer som detta