Sammankomster begränsas till åtta personer

16 nov 2020 | Regeringen förbjuder nu alla allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Bostadsrättsföreningars möten och stämmor räknas visserligen inte till allmänna sammankomster men rådet är ändå att hålla dem digitalt eller via poströstning.

På måndagen gick regeringen ut med förslaget om ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Alltså det förbud där gränsen tidigare var 50 personer. Förbudet gäller formellt för de tillställningar som man behöver söka tillstånd för hos polisen, det vill säga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten, exempelvis demonstrationer och konserter utan bokningsbara sittplatser. Idrottsevenemang räknas i sin tur som en offentlig tillställning.

Vilka omfattas inte?

Privata tillställningar, så som fester, företagsevenemang eller begravningar, som alltså inte riktar sig till allmänheten, omfattas inte av förordningen formellt sett. Ingen ytterligare begränsning i antal gäller heller för bland annat gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Undantag görs också för sittande publik. I förordningen står: "Förbudet gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra."

Bostadsrättsföreningars stämmor och möten räknas visserligen inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning men vårt råd är ändå att i möjligaste mån hålla möten och föreningsstämmor digitalt eller genom poströstning. Läs mer om vilka alternativ som finns.

Förändringen föreslås börja gälla 24 november och under fyra veckor. Den kan dock komma att upphävas i förtid – eller förlängas.

Läs hela förordningsändringen här.

Rev. 2020-11-17

Skriv en kommentar

Mer som detta