Säkerhet för hyran - vad gäller?

13 dec 2012 | Vid uthyrning av lokaler kan det många gånger finnas anledning att kräva en säkerhet för hyran. Skälen kan exempelvis vara att det är ett nystartat företag utan tidigare verksamhet. När det kommer till köpare av bostadsrättslägenhet gäller annat, oavsett om den används som bostad eller lokal. Där har föreningen sin säkerhet i den legala panten i lägenheten, vilket vanligtvis är ett fullgott skydd.

När det handlar om en nyuthyrning av lokal kan föreningen ställa krav på säkerhet. Men vid överlåtelser av hyreskontraktet i samband med överlåtelse av en rörelse kan föreningen däremot inte alltid begära säkerhet om inte detta ingått som ett villkor i det kontrakt som överlåts.

Om hyresgästens betalningsförmåga är tveksam bör man ändå kunna ställa ett sådant krav för att acceptera överlåtelsen. Samtidigt innebär säkerheten en kostnad för hyresgästen, vilket kan resultera i lägre hyresintäkter. Rimligtvis bör föreningen kräva en högre säkerhet på en stor lokal än en mindre.

Vad är lämplig säkerhet? Enklast är att kräva ett belopp motsvarande ett antal månadshyror i förskott som deposition. Föreningen kan som alterna tiv ställa krav på bankgaranti. En sådan måste begränsas till belopp exempelvis motsvarande tre eller sex månadshyror, och ska gälla för hyresgästens samtliga förpliktelser med anledning av hyresförhållandet.

En tredje väg att ställa säkerhet kan vara en så kallad proprieborgen, den är starkare än enkel borgen, från exempelvis ägaren av det bolag som hyr lokalen. För att acceptera ett borgensåtagande bör man lämpligen undersöka den föreslagna borgensmannens kreditvärdighet.

Styrelsen ska generellt tänka på att säkerheten uttryckligen ska omfatta inte enbart hyra utan även ersättning för tiden efter det att hyresgästen blivit uppsagd för obetald hyra eftersom sådana krav definitionsmässigt inte är att betrakta som hyra. Det är även en fördel om säkerheten kan omfatta kostnader för bristande återställande av lokalerna efter avflyttning. Villkoret om säkerhet för hyresförhållandet ska skrivas in som en del av hyreskontraktets bestämmelser.

Så här långt om hyreslokaler. När det kommer till köpare av bostadsrättslägenheter, det vill säga vanliga bostäder eller lokalbostadsrätt, är det en helt annan sak. Att begära säkerheter för årsavgifter till föreningen som krav på att medge medlemskap är olämpligt. Bostadsrätten med dess värde ligger nämligen alltid, genom den legala panträtten som säkerhet, med föreningens bästa rätt för obetalda årsavgifter. 

Föreningen är därför vanligtvis garanterad att få igen sina krav på årsavgifter och räntor. I dag har det blivit vanligt att förälder hjälper barnet med banklånet och därmed vill också båda bli medlemmar i föreningen. Föreningen kan därmed också känna sig tryggare att månadsavgiften betalas

Skriv en kommentar

Mer som detta