Så fyller du tomma stolar

07 okt 2011 | Hälften av alla unga kan tänka sig att sitta i sin bostadsrättsförenings styrelse, men ändå upplever många att det är svårt att hitta kandidater till förtroendeuppdraget. Hur kan det blir mer attraktivt för både yngre och äldre att ta plats? Förutom att höja arvodet är det en god idé att effektivisera styrelsearbetet.

Årsmötet är över och de nyvalda ledamöterna ställde till slut upp efter ett idogt arbete av valberedningen och en stor portion övertalningsförmåga. Nu ska styrelsearbetet sätta i gång och entusiasmen är inte speciellt hög. Så här ser det som tur är inte ut i alla styrelser, men en del känner säkert igen beskrivningen. Den nyvalda styrelsen gör rätt i att redan från start ta upp en diskussion om hur den vill arbeta och ta fram en arbetsordning. En sådan kan till exempel beskriva de olika roller som finns i styrelsen, vem som har rätt att attestera, tider för när handlingar ska skickas ut och styrelseprotokoll ska vara färdiga. Man tjänar också på att upprätta en årsplanering med tidsangivelser på när årsbokslutet ska vara klart och när stämman ska hållas.

Ibland tror styrelsen eller ordföranden att ordföranderollen innebär att personen ska ta på sig det mesta av arbetet. Så är det inte. En ordförande har en speciell roll med till exempel ansvar för att kalla till styrelsemöten, leda mötet, se till att det förs protokoll och ytterst se till att styrelsebeslut blir verkställda. Men den största rollen är att fördela arbetet bland resten av ledamöterna. Sekreteraren är den som förbereder mötet och stämmorna, kassören ansvarar för bokföringen, siffrorna i årsbokslutet och lägenhets- och medlemsförteckningen. Hur mycket av den ekonomiska och tekniska förvaltningen utför föreningen själv? Är arbetet betungande och vill styrelsen ha avlastning? Styrelsen kan överväga att köpa in tjänsterna. Resultatet kan bli höjda avgifter men det får ställas mot att styrelsearbetet också blir enklare och mindre tidskrävande, vilket i sin tur gör det mer attraktivt.

Många av oss vill vara välinformerade och veta vad som händer. Det gäller även en bostadsrättsförening där ägandet är gemensamt och medlemmarna månar om sin byggnad och sin ekonomi. En styrelse som ser till att medlemmarna är välinformerade via anslagstavlor, nyhetsbrev och webben får också färre frågor från medlemmarna. Samtidigt synliggörs styrelsens arbete och det i sig kan väcka medlemmars intresse för att vilja bli en del av styrelsen. En fråga som styrelsen kan ställa sig är om de behöver ta tag i alla frågor som finns i föreningen. En del medlemmar kommer inte överens med varandra och vill på olika sätt dra in styrelsen i sin egen privata konflikt. Här finns anledning att ställa frågan om det verkligen är någonting som berör föreningen och som man ska eller behöver ägna tid åt. Se också till att styrelsen går på kurser i Bostadsrättsskolan, som ingår i medlemskapet hos SBC. Kurser finns för de nya i styrelsen och för dem som suttit med ett tag. Nya kurser tillkommer varje termin och håll därför utkik när den nya kurskatalogen skickas till föreningen.

Kommentarer

Hej
Har en fråga om tv-uttag i vägg (koax-kabel)
Om det är fel på det, är det föreningens eller lägenhetsinnehavarens ansvar?

Skriv en kommentar

Mer som detta